Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Ben je op zoek naar een eigen huis of appartement, maar kan je de huurwaarborg niet betalen. Het OCMW kan je helpen door op een geblokkeerde rekening een huurwaarborg vast te zetten. Opgelet: breng de verhuurder wel op de hoogte.

Voorwaarden

  • Je bent een Herseltse inwoner
  • Je hebt het huurcontract (best) nog niet getekend vóór de aanvraag

Procedure

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit om zicht te krijgen op jouw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen?

  • Eventueel: het voorlopig huurcontract.
  • Een bewijs van jouw gezinsinkomen (loonfiche, bewijs van jouw vervangingsinkomen, andere).
  • Een schriftelijke verklaring van de bank (waar je een lopende rekening hebt) waarin staat dat ze jouw geen huurwaarborg verlenen.

De maatschappelijk werker kan je vragen nog andere documenten mee te brengen.

Bedrag

De huurwaarborg is maximum tweemaal het bedrag van de maandelijkse huur van de woning of het appartement dat je wenst te huren. Dit werd wettelijk zo vastgelegd.

Afspraak maken