Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

U bent op zoek naar een eigen huis of appartement, maar u kan de huurwaarborg niet betalen. Het OCMW kan u helpen door op een geblokkeerde rekening een huurwaarborg vast te zetten. U dient de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente.

Procedure

De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek voeren om zo een zicht te krijgen op uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen?

  • het huurcontract van de woning die of het appartement dat u wenst te huren
  • een bewijs van uw gezinsinkomen (loonfiche, bewijs van uw vervangingsinkomen ...)
  • een schriftelijke verklaring van de bank waar u een lopende rekening heeft waarin zij stellen u geen huurwaarborg te verlenen
De maatschappelijk werker kan u vragen nog andere documenten mee te brengen.

Bedrag

De huurwaarborg is maximum gelijk aan tweemaal het bedrag van de maandelijkse huur van de woning of het appartement dat u wenst te huren. Dit werd wettelijk zo vastgelegd.