Handhaving

Tijdens de gemeenteraad van 22 november 2021 werd een nieuwe versie van het gemeentelijk handhavingsplan op vlak van ruimtelijke ordening goedgekeurd. Een gemeentelijk handhavingsplan verschaft voor het bestuur (o.a. de gemeentelijke verbalisanten), de handvaten om op een beleidsmatig gedragen manier te handhaven. De burger kan op geïnformeerde wijze inschatten wat de implicaties zullen zijn van een onrechtmatig handelen en er worden hem of haar voldoende mogelijkheden geboden om een onrechtmatige situatie recht te zetten of om de handeling stil te leggen om erger te voorkomen.

Een lokaal handhavingsplan laat bijgevolg toe de stap te zetten van een reactief naar een proactief beleid. Het geeft transparantie wat betreft de beleidskeuzes en laat de overheid toe effici├źnt en effectief op te treden. De evolutie van een op klachten gebaseerde handhaving naar een proactieve aanpak is reeds gedurende enkele jaren ingezet, en deze evolutie wordt geformaliseerd in een handhavingsplan. Dit plan moet er toe bijdragen om:

- De goede ruimtelijke ordening te bewaren;

- De leefkwaliteit in het algemeen te verbeteren;

- Inbreuken en misdrijven in de toekomst te vermijden.