Gewestplan

Het meest gekende bestemmingsplan is het gewestplan waarin sinds einde jaren '70 voor heel Vlaanderen de bodembestemmingen zijn vastgelegd. Het gewestplan Herentals-Mol, op 28 juli 1978 goedgekeurd, is van toepassing voor het grondgebied van Herselt. Het gewestplan geeft aan waar je kan bouwen, welke zones bestemd zijn voor landbouw, bedrijvigheid, natuur, bos ... Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde bestemming, waaraan voorschriften gekoppeld zijn. Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd.

Op een aantal plaatsen werd het gewestplan vervangen door zogenaamde bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze hebben eigen voorschriften.