Gemeenteraad | RMW-raad

Binnen de gemeentelijke werking is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. Deze bestuurt de gemeente samen met het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad van Herselt bestaat uit 23 Raadsleden. Alle leden van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter zijn ook lid van de gemeenteraad.

De gemeenteraadszittingen, met aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn, vinden meestal plaats op de laatste maandag van de maand om 20.00u in het gemeentehuis. (In juli is er geen zitting.)

Iedereen mag de open vergadering bijwonen, enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren gesloten.

De agenda en de notulen van de Gemeenteraad zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.

In 2021 vinden de gemeenteraadszittingen plaats op volgende data:

  • 25 januari 2021
  • 22 februari 2021
  • 29 maart 2021
  • 26 april 2021
  • 31 mei 2021
  • 28 juni 2021
  • 6 september 2021
  • 25 oktober 2021
  • 22 november 2021
  • 13 december 2021

U kan de digitale gemeenteraden via live-stream volgen:


Als code geef je "herselt" in. Het is ook mogelijk om anoniem in te loggen, er worden geen gegevens bijgehouden.
 

Inzage in een besluit

Wil je een bepaald besluit van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn inkijken? Stuur jouw vraag aan secretariaat@herselt.be met specificatie van het besluit. 

Klacht indienen

Je kan tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Het is belangrijk dat je de klacht op tijd indient. Meer informatie en de werkwijze vindt je hier.

Deontologische code

Hieronder staat de deontologische code voor de raadsleden. De code schept het kader waarbinnen de raadsleden hun mandaat uitvoeren. 

Samenstelling