Gemeenschapsdienst

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voerde de Vlaamse Regering vanaf 2023 de ‘gemeenschapsdienst’ in. Werkzoekenden kunnen zo in een bijzondere vorm van werkervaringsstage (WES) competentieversterkende ervaringen opdoen en een arbeidsritme opbouwen. 

Gemeente en OCMW Herselt dienden een projectaanvraag in in het kader van de gemeenschapsdienst – ESF (Europees Fonds) projectoproep 527.

Het doel van deze oproep is het opzetten van leer-werkplekken in het kader van de gemeenschapsdienst door lokaal bestuur Herselt en hiermee bij te dragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor de meest kwetsbare doelgroepen. Er worden 18 leerwerkplekken binnen de verschillende diensten voorzien, voornamelijk binnen de groendienst, maar ook binnen het lokaal dienstencentrum. We leidden binnen dit project 7 mentoren op, om de medewerkers te begeleiden op de werkvloer. Hiervoor ontvingen we een bijdrage van 44.381,06 euro van ESF, Vlaanderen en Europa.