Geintegreerd Breed Onthaal - GBO

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen 6 gemeentes, nl. Herselt, Hulshout, Westerlo, Geel, Laakdal en Meerhout. Hierin worden de krachten gebundeld van de 6 OCMW’s, CAW De Kempen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en de Huizen van het Kind.

Het GBO is vooral gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming (recht hebben op hulp- en dienstverlening, maar er geen gebruik van maken).

Binnen het GBO is er ook een verbindingscoach. Bij haar kan je terecht als je niet goed weet waar je naartoe moet voor de juiste hulp. De verbindingscoach verwijst je door naar de juiste dienst en kan, indien nodig, met je mee naar de afspraak komen. De verbindingscoach is er ook om na te gaan waarom mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen, en probeert deze drempel te verlagen.