Flankerend onderwijsbeleid

Reglement flankerend onderwijsbeleid

Herselt wil streven naar gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen voor iedereen die gebruikt maakt van het onderwijsaanbod in Herselt.
In het flankerend onderwijsbeleid staat de visie, de samenwerkingsprojecten en de financiële en logistieke ondersteuning van de gemeente aan de scholen. Samen gaan we voor een sterk, lokaal onderwijsbeleid. Je kan alle acties nalezen in het reglement flankerend onderwijsbeleid.

Scholenoverleg

Een goed contact leidt tot een goede samenwerking. Herselt organiseert 3 keer per jaar een scholenoverleg dat doorgaat met de 5 directies van de Herseltse scholen.
Hiermee wil de gemeente inspelen op de behoeften die door de scholen of hun partners gesignaleerd worden of die door de gemeente zelf – actief op diverse beleidsdomeinen – gedetecteerd worden.