Energiefonds

Door de hoge energieprijzen en de soms moeilijke financiële situatie die dit meebrengt kan het OCMW nagaan of je beroep kan doen op het Energiefonds.

Wat en voor wie?

Als inwoner van Herselt is het mogelijk dat je een éénmalige jaarlijkse tussenkomst van het Energiefonds ontvangt:

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie

Indien de jaarafrekening groter of gelijk aan 10 % van het gezinsinkomen is en minder dan 20 %:

  •   € 250 voor een alleenstaande en € 30 extra per kind ten laste
  •   € 200 voor huishoudens met 2 inkomens en € 20 extra per kind ten laste

Indien de jaarafrekening groter of gelijk aan 20 % van het gezinsinkomen is:

  •   € 300 voor een alleenstaande en € 30 extra per kind ten laste
  •   € 250 voor huishoudens met 2 inkomens en € 20 extra per kind ten laste

Wat moet u meebrengen?

  • identiteitsbewijs
  • bewijs gezinsinkomen
  • energiefacturen, bewijs afrekening
  • gezinssamenstelling

Afspraak maken