Energiefonds

Jaarlijks ontvangt het OCMW een budget waarmee we de begeleiding van de meest hulpbehoevenden inzake energielevering verzekeren en een financiële tussenkomst in de betaling van energiefacturen van cliënten kunnen toekennen.

Het OCMW verdeelt deze middelen over:

  • Tussenkomsten in energiekosten toegekend aan cliënten
  • Een preventief energiebeleid

Wat en voor wie?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW uw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen. Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Wat moet u meebrengen?

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.