Buurtwerking Roteinde

Het doel van de oprichting van een buurthuis is: “Het leven en samenleven in wijk Roteinde bevorderen.”

Buurthuis Roteinde Ramsel ofwel 'Buurthuis 40'
Door het organiseren van verschillende activiteiten, brengen we de buurtbewoners dichter bij elkaar en geven we hen een zinvolle ontspanning die hen helpt bij de opbouw van een positief zelfbeeld.
We proberen een vertrouwensrelatie tot stand te brengen, waardoor buurtbewoners de kans krijgen om persoonlijk hun verhaal te vertellen en eventueel hulp te ontvangen van welzijnswerkers.

  • Het Sociaal Huis van Herselt is de opdrachtgever van de buurtwerking. Bij de opstart van de buurtwerking coördineerde de maatschappelijk assistent het geheel, nu wordt de dagelijkse werking overgenomen door de bestuursleden en/of bewoners zelf. 
  • Bouwmaatschappij “ Zonnige Kempen” is een belangrijke partner omdat veel bewoners gehuisvest zijn in een woning van de Zonnige Kempen.
    Het Sociaal Huis Herselt huurt het huis van Zonnige Kempen, dat fungeert als ontmoetingsruimte voor de wijk. 
  • De wijkagent is een rechtstreeks aanspreekpunt voor de bewoners en weet wat er in de wijk leeft.

"Buurthuis 40" 

  • Elke woensdag en vrijdag petanque vanaf 14.00 uur.
  • Kijk in de link 'bijlagen' voor de georganiseerde activiteiten.
Je kan contact opnemen met de buurtwerk(st)er voor info of hulpverlening (zie contactgegevens).