Buurtwerking Roteinde

Het doel van de oprichting van een buurthuis is: “Het leven en samenleven in wijk Roteinde bevorderen.”

Buurthuis Roteinde Ramsel ofwel Buurthuis 40
Door het organiseren van verschillende activiteiten, brengen we de buurtbewoners van Roteinde dichter bij elkaar. We geven hen een zinvolle ontspanning die hen helpt bij de opbouw van een positief zelfbeeld. We bouwen een vertrouwensrelatie op, waardoor buurtbewoners de kans krijgen om hun verhaal te vertellen en indien nodig hulp te krijgen.

  • Het OCMW is de opdrachtgever van de buurtwerking. De dagelijkse werking zit nu bij de bestuursleden en/of de bewoners. 
  • Woonmaatschappij Leefgoed is hier een belangrijke partner omdat veel bewoners wonen in een woning van Leefgoed. Het OCMW huurt een huis van de woonmaatschappij, dat als ontmoetingsruimte voor de wijk dient. 
  • De wijkagent is een rechtstreeks aanspreekpunt voor de bewoners en weet wat er in de wijk leeft.

Activiteiten van Buurthuis 40

  • Elke woensdag en vrijdag petanque vanaf 14 uur.
  • Kijk bij de bijlage voor alle georganiseerde activiteiten.
Je kan contact opnemen met de buurtwerk(st)er voor info of hulpverlening (zie contactgegevens).

Ook interessant voor jou?