Bosbeheerplan

Een bosbeheerplan geeft aan waar je met het beheer van het bos heen wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Het beheerplan geeft je meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en moedigt je aan om na te denken over het beheer ervan. In een beheerplan geef je aan welke ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen je wilt bereiken en welke werkzaamheden en ingrepen daarvoor nodig zijn.

Voor al de openbare bossen in Herselt bestaat er een bosbeheerplan.

Elke privé-boseigenaar met een bos van 5 ha of meer is verplicht een bosbeheerplan op te stellen. Voor een kleiner bos kan je ook een bosbeheerplan opstellen of laten opstellen.