Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

 

Bijzondere Plannen van Aanleg werden opgemaakt om het Gewestplan te verfijnen.

Voor de gemeente Herselt werden 4 Bijzondere Plannen van Aanleg opgemaakt:
1. Limberg

2. Dieperdel

3. Begraafplaats Ramsel

4. Ambachtelijke zone