Bibliotheekraad

De Bibliotheekraad heeft de functie van een denktank. Die bestaat uit een groep mensen die vanuit hun ervaring als bibliotheekgebruiker en (werk)ervaring over een zekere expertise beschikken en voor een waardevolle inbreng kunnen zorgen. Deze denktank vormt in de eerste plaats een klankbord: haar bijdrage situeert zich dan ook vooral op inhoudelijk vlak zoals feedback geven, noden en knelpunten signaleren.

Alle verslagen van de adviesraden kan je terugvinden op verslagen adviesraden.