Bestuurderspas voor taxibestuurders

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, als werknemer en als zelfstandige, een bestuurderspas voor taxibestuurders hebben. Deze pas is verplicht ook al heb je een taxibrevet of erkenningskaart. 
De bestuurderspas is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden. Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. 

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Je vindt deze overzichtelijk terug via deze link.

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

  • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van 10 dagen.
  • Elk veroordeling binnen de 10 dagen na het voorval.
  • Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Procedure

Je vraagt de bestuurderspas online aan via het platform Centaurus2020.

Je haalt jouw bestuurderspas ten laatste drie maanden na toekenning op aan het onthaal in het gemeentehuis. Ophalen kan tijdens de openingsuren en zonder afspraak. Haal je jouw bestuurderspas niet op tijd op, dan vervalt deze. 

Kostprijs

Een bestuurderspas kost 23,43 euro voor 2023 en is vijf jaar geldig. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Meer info

www.vlaanderen.be/taxi

www.vlaanderen.be/taxi/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer

Beroepsvereniging