Bestuurderspas voor taxibestuurders

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht je statuut (werknemer of zelfstandige), een bestuurderspas voor taxibestuurders hebben. Deze pas is verplicht ook al heb je een taxibrevet of erkenningskaart afgeleverd door de gemeente.
De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. 

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan voorwaarden voldoen. 
Je vindt deze overzichtelijk terug via deze link.

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

 • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van 10 dagen.
 • Elk veroordeling binnen de 10 dagen na het voorval.
 • Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020.
De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • Kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring (voor- en achterkant).
 • Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant).
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden. 
  Woon je in Herselt, je kan dit uittreksel hier aanvragen.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 (richtgraad 2.2.) of een ondertekende erewoordverklaring dat het taalniveau B1 binnen een termijn van 2 jaren zal worden behaald.
 • Beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers).
 • Bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om personen met een rolstoel te vervoeren (enkel bij vervoer van personen met een rolstoel)


Je moet de bestuurderspas ophalen bij de dienst onthaal in het gemeentehuis ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. Ophalen kan zonder afspraak, maar tijdens de openingsuren. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas. 

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie van 23,43 (2023) euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Meer info

https://www.vlaanderen.be/taxi

https://www.vlaanderen.be/taxi/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer

Beroepsvereniging