Bergom: bouw lokaal dienstencentrum en buitenschoolse kinderopvang

In Bergom willen we een antennepunt openen van het lokaal dienstencentrum. Daarnaast is er nood aan bijkomende capaciteit en een modernisering van de buitenschoolse kinderopvang. Na Herselt en Ramsel wordt in Bergom een nieuwe opvanglocatie voorzien. Die kan bovendien meer kinderen opvangen dan de huidige locatie. De huidige opvang heeft een capaciteit van 24 kinderen, dit worden er 47 in de toekomst.

Op 17 november vond een eerste informatiemoment plaats over de bouw. Tijdens deze avond werd de aandacht gevestigd op het projectdoel en een eerste ontwerpschets werd getoond. Deze plannen worden verder uitgewerkt en met het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) afgetoetst. Het tweede vooroverleg met VIPA vond op 14 december 2021 plaats. Zo kan er in 2022 verder gewerkt worden aan een omgevingsvergunningsdossier en lastenboek voor aanbesteding.  De werken zouden in de loop van 2023 kunnen starten. De bedoeling is om de typerende en herkenbare voorgevel van het zusterhuis te behouden. In het project wordt ook ruimte voorzien voor 2 sociale appartementen. Het gebouw kan buiten de openingsuren van de kinderopvang of het lokaal dienstencentrum ook polyvalent gebruikt worden door verenigingen.

De presentatie van de informatieavond op 17 november kan je hieronder terugvinden.