Bergom: bouw lokaal dienstencentrum en buitenschoolse kinderopvang

In Bergom willen we een antennepunt openen van het lokaal dienstencentrum. Daarnaast is er nood aan bijkomende capaciteit en een modernisering van de buitenschoolse kinderopvang. Na Herselt en Ramsel wordt in Bergom een nieuwe opvanglocatie voorzien. Die kan bovendien meer kinderen opvangen dan de huidige locatie. De huidige opvang heeft een capaciteit van 24 kinderen, dit worden er 47 in de toekomst.

De ontwerpplannen werden na informatiemomenten en overleg met het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) aangepast. De omgevingsvergunningsaanvraag werd eind 2022 ingediend. Volgende stappen zijn de opmaak van een lastenboek voor aanbesteding en de aanvraag van een subsidie bij VIPA.  De bedoeling is om de typerende en herkenbare voorgevel van het zusterhuis te behouden. In het project wordt ook ruimte voorzien voor 2 sociale appartementen. Het gebouw kan buiten de openingsuren van de kinderopvang of het lokaal dienstencentrum ook polyvalent gebruikt worden door verenigingen.

De presentatie van de informatieavond op 17 november 2021 kan je hieronder terugvinden.