Bejaardenwoningen

Huisvesting is naast inkomen, gezondheid en de sociale omgeving (gezin, familie of vrienden) één van de belangrijkste aspecten in het leven van een mens. Wonen in een onaangepaste woning veroorzaakt al vlug gezondheidsproblemen.

Omdat betaalbare huisvesting voor het OCMW zo belangrijk is, bieden wij woningen aan die ouderen in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen. De woonvergoeding is in verhouding met het inkomen en ligt vaak lager dan de gemiddelde huurprijs van de regio.

Het OCMW beschikt over 12 bejaardenwoningen gelegen in de Sint Servaasweg in Herselt en Verbrand Goor in Blauberg.

Voor de uitgebreide informatie kan je bijgevoegd reglement eens nalezen.
Om na te gaan of je in aanmerking komt, neem  contact op met onze diensten. Zij kunnen je inschrijven op de wachtlijst.