Behoefteonderzoek

Hoe organiseer jij als ouder van een schoolgaand kind in het basisonderwijs de opvang voor jouw kind(eren)? Waar liggen jullie noden? Hoe ervaar jij het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in Herselt? Wij willen het graag weten! 

Alle Herseltse gezinnen met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor het invullen van deze bevraging. Door deze bevraging in te vullen, geef je ons waardevolle informatie over de keuzes die je nu maakt, de noden die je hebt en wat je graag anders ziet. Deze nemen we mee in de globale omgevingsanalyse die we gebruiken om een beleidsvisie te ontwerpen.

Voor dit behoefteonderzoek werkt Herselt samen met Arteveldehogeschool. Sinds 2021 doen zij praktijkgericht onderzoek naar de vertaling van het decreet BOA in de praktijk.

Hoe deelnemen?

Help jij ons verder op weg? Hierbij maak je kans op het winnen van een mooie prijs voor hele gezin.

Ik neem deel aan het behoefteonderzoek.

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek ben je welkom om gebruik te maken van de computers. De link naar de bevraging staat op het bureaublad klaar om in te vullen.

Heb je liever een papieren vragenlijst om in te vullen? Deze kan je terugvinden bij het onthaal in het OCMW en gemeentehuis, bij de balie van de dienst vrije tijd, bij de zaalwachter in VTC de Mixx en bij de balie in de bibliotheek. Je kan deze hier terug inleveren of meegegeven in de boekentas van kind naar school. 

Resultaten

In het voorjaar van 2024 gaan we aan de slag met het analyseren van deze bevraging. De belangrijkste resultaten zal je hier kunnen terugvinden.

Focusgroep

Wil jij na het invullen van dit behoefteonderzoek ook samen met ons aan de slag gaan? Dan ben je van harte welkom in de focusgroep.

In het voorjaar van 2024 organiseren we een focusgroep voor ouders. Tijdens deze avond analyseren we samen de resultaten en gaan we deze diepgaander interpreteren.

Meer info over de focusgroep vind je op onze website: focusgroep voor ouders