Behoefteonderzoek

Hoe organiseer jij als ouder van een schoolgaand kind in het basisonderwijs de opvang voor jouw kind(eren)? Waar liggen jullie noden? Hoe ervaar jij het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in Herselt? Wij wilden het graag weten! 

Alle Herseltse gezinnen met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ontvingen in november 2023 een persoonlijke uitnodiging voor het invullen van deze bevraging. Door deze bevraging in te vullen, gaf je ons waardevolle informatie over de keuzes die je nu maakt, de noden die je hebt en wat je graag anders ziet. Deze nemen we mee in de globale omgevingsanalyse die we gebruiken om een beleidsvisie te ontwerpen.

De resultaten vind je hier en onderaan deze pagina.

Het onderzoek werd 241 keer ingevuld wat de responsgraad op 26,34% brengt. Bedankt om dit onderzoek zo talrijk in te vullen!

Focusgroep

Op 21 maart organiseerden we een focusgroep voor ouders. Tijdens deze avond analyseerden we samen de resultaten en gingen we deze diepgaander interpreteren. Onderaan deze pagina vind je de leidraad van deze avond terug.

We organiseerden deze avond samen met Wim Van Leeuwen van Coaster Consulting. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten van veranderingsprocessen in de jeugdsector en wordt bij verschillende openbare besturen betrokken bij het vertalen en uitwerken van het BOA decreet naar de lokale situatie.

Kindbevraging

Tussen 20 november 2023 en 10 januari werden in totaal 688 kinderen, schoolgaand in Herselt, bevraagd:

  • 493 leerlingen uit het tweede tot zesde leerjaar
  • 195 leerlingen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar

De kinderen uit de derde kleuterklas en eerste leerjaar werden verwelkomd met een voorleesverhaal van Tip de Muis waarbij we een kijkje nemen in een dag uit het leven van Tip. Onder begeleiding gingen ze aan de slag met de invulbundel (aankruisen, omcirkelen...).
De kinderen uit het tweede tot zesde leerjaar kregen een aantal stellingen te horen. Per stelling moesten zij bij de afbeelding gaan staan dat het dichtst aansluit bij hun antwoord.

De kindbevraging werd afgenomen tijdens het klasbezoek aan de bibliotheek. Als dat niet mogelijk was, trokken we naar de scholen.

De kinderen van het tweede, derde en vierde leerjaar kregen als huiswerk om hun droom te tekenen (waar dromen zij van in Herselt?). Deze tekeningen werden op verschillende publieke plaatsen opgehangen zoals op de ‘kunst in de kijker borden’ in VTC de Mixx en het gemeentehuis, in de bibliotheek en in de gang van OCMW naar gemeentehuis.
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kregen als huiswerk om een postkaart te schrijven naar de burgemeester over wat zij graag in Herselt willen. Deze postkaarten werden bezorgd aan de burgemeester.

Resultaten

In de video hieronder zie je een samenvatting van de resultaten van het behoefteonderzoek, de focusgroep en de kindbevraging.
Wat doen we met deze resultaten? We bekijken met welke resultaten we op korte termijn mee aan de slag gaan. De resultaten op lange termijn zetten we om naar concrete doelstellingen en acties voor de meerjarenplanning 2026-2031.