Auditverslagen

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat audits uitvoert bij lokale overheden en de Vlaamse administratie. Via deze link kan je een overzicht vinden van alle uitgevoerde audits waaronder die bij gemeente, OCMW en AGB Herselt.