Natuurgebied Asbroek

Het natuurgebied Goor-Asbroek is gelegen in de driehoek Westmeerbeek, Herselt, Snepkens, in de vallei van de Asbroekloop.  Deze beek geeft de grens aan tussen de gemeenten Herselt en Hulshout.  Langs de beek vinden we voedselarme struwelen en broekbossen.  Naar het oosten toe is de bodem meer voedselrijk en treffen we vooral bosanemoon en meiklokjes aan.  Tal van dieren voelen zich thuis in Goor-Asbroek, denk maar aan ree, bunzing en marter.  Ook de houtsnip, watersnip, specht, blauwborst en havik vertoeven er graag.

Praktisch:
  • Locatie: bosgebied op grens Herselt – Westmeerbeek.
  • Het gebied is heel het jaar toegankelijk op de paden.  Laarzen of stevige schoenen zijn aan te raden.
  • Honden zijn welkom, wel aan de leiband.
  • Zowel de wandel- als fietsknooppunten passeren het Goor-Asbroek.

Ook interessant voor jou?