Artikel 60 § 7 van de OCMW-WET

Artikel 60 § 7 van de OCMW-WET
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voorziet dat het OCMW zelf als werkgever kan optreden. De doelstelling van deze tewerkstelling is kansen creëren om werkervaring en beroepskennis op te doen om zo een vaste plaats te verwerven in het regulier economisch arbeidscircuit en om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te krijgen.