Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

De gemeenteraad van 27 december 2005 besliste om een autonoom gemeentebedrijf op te richten. Een autonoom gemeentebedrijf, afgekort AGB, is een verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, dat belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. Het kan beschouwd worden als een dochteronderneming van de gemeente Herselt. Op deze manier worden bepaalde activiteiten verzelfstandigd in het AGB om die zoals een economisch bedrijf te beheren. Het AGB beschikt over eigen bestuursorganen en een eigen vermogen. De samenstelling en beslissingen van de raad van bestuur vind je op deze pagina.

Het AGB Herselt heeft verschillende taken, de belangrijkste daarvan is het beheren van het vrijetijdscentrum de Mixx.

Hieronder kan je de oprichtingsakte, het ministerieel besluit tot oprichting van het AGB,  de statuten en de beheersovereenkomst vinden.