Aanvraag afwijking op de wekelijkse rustdag of op de openingsuren

Reeds toegestane afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2021

Reden van afwijking Begindatum Einddatum
Weekend van de klant 03/10/2021 03/10/2021
Kerstshopping 19/12/2021 01/01/2022

Reeds toegestane afwijkingen op de openingsuren voor 2021

Reden van afwijking Datum Afwijking tot ... uur
Kerstshopping 09/12/2021 23 uur
Kerstshopping 22/12/2021 21 uur
Kerstshopping 23/12/2021 21 uur

De wet op de openingsuren geeft enerzijds de wettelijke bepalingen betreffende de verplichte sluitingsuren en anderzijds de wekelijkse rustdag.

Deze regelgeving is van toepassing op kleinhandel en de private bureaus voor telecommunicatie.

De verplichte sluitingsuren:

  • op vrijdagen en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan: vóór 5 u ’s morgens en na 21u ’s avonds
  • op alle andere dagen: vóór 5u ’s morgens en na 20 u ’s avonds
  • voor nachtwinkels gelden de wettelijke sluitingsuren van 7u tot 18u

De wekelijkse rustdag betreft een ononderbroken periode van 24 uur vanaf 5u ’s morgens of vanaf 13u ’s middags.

Indien de rustdag voor een wettelijke feestdag valt, mag de handelaar de rustdag verplaatsen naar de dag volgend op de feestdag. Bijvoorbeeld: de wekelijkse rustdag ligt op zondag maar op maandag valt een wettelijke feestdag, dan mag de handelaar die week de rustdag verplaatsen naar dinsdag.

De gemeente kan per kalenderjaar voor maximaal 15 kalenderdagen afwijkingen toestaan met betrekking tot de openingsuren.

Met betrekking tot de wekelijkse sluitingsdag kan de gemeente per kalenderjaar maximum 15 weken afwijkingen toestaan.

Procedure

U bezorgt schriftelijk (bv. via email) uw aanvraag + motivatie aan de dienst lokale economie. U vermeldt duidelijk of u een afwijking op de wekelijkse sluitingsdag aanvraagt of een afwijking op de openingsuren.

Regelgeving

De wet van 10 november 2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.