Toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren

Elke handelaar moet zich houden aan de wettelijke sluitingsuren: 

  • voor 5 uur en na 20 uur 
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdag voor een wettelijke feestdag. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Nachtwinkels zijn verplicht gesloten tussen 7 uur en 18 uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren toestaan.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied en wordt nooit op individuele basis verleend

Procedure

Je kan je aanvraag indienen via het e-loket  afwijking sluitingsuur aanvragen

Het college van burgemeester en schepen beslist af de afwijking op de verplichte sluitingsuren wordt toegestaan.

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 over de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (art. 15)

Meer info

Website FOD Economie