Advies uitbreidingsronde baby's en peuters

Wanneer Agentschap Opgroeien een uitbreidingsoproep lanceert en een organisator kinderopvang baby’s en peuters een dossier indient, dient de organisator steeds het Lokaal Bestuur op de hoogte te brengen.

Het Lokaal Bestuur dient een advies in bij Agentschap Opgroeien op basis van vooraf vastgelegde criteria, die in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang tot stand kwamen.

De procedure kan je nalezen in de bijlagen. Je vraag tot advies kan je via het digitaal loket bezorgen.