Adoptie

Als je een kind adopteert, word je de wettelijke ouder van dat kind: het kind krijgt jouw naam, het zal van je erven, je bent verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, … Kortom: je krijgt dezelfde rechten en plichten als natuurlijke ouders.
  • Bij een binnenlandse adoptie adopteer je een in België verblijvend adoptiekind
  • Bij een buitenlandse adoptie adopteer je een adoptiekind dat vanuit zijn land van herkomst naar België overgebracht is, hetzij nadat de adoptie in het buitenland is uitgesproken, hetzij met het oog op een adoptiebeslissing in België

Wil je een kind adopteren? 

De procedures en voorwaarden vind je op de website van Kind & Gezin.

 

Inschrijving bij de gemeente

Zodra de adoptiebeslissing erkend is, krijgt de dienst burgerzaken een attest met informatie over deze adoptiebeslissing. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dan de akte van adoptie opstellen.