Activiteiten in de Uit-kalender

Herseltse verenigingen kunnen hun activiteiten laten verschijnen in de 'UIT-kalender' die in elke editie van Herselt Leeft! staat. Hiervoor maken wij gebruik van de Herseltse kalender in www.uitinvlaanderen.be. Je moet met andere woorden geen activiteiten meer aanleveren aan de gemeente zelf, maar je activiteiten ingeven in de Uitdatabank via www.uitdatabank.be.


Deze werkwijze heeft heel wat voordelen voor jou:

Met andere woorden: één keer ingeven geeft heel wat bereik.

Opname in de uit-kalender in Herselt Leeft!

  • Zet je activiteit tijdig in de Uitdatabank. Tijdig wil in dit geval zeggen: uiterlijk de 1ste van de maand voor de maand van uitgave. Bijvoorbeeld: een activiteit die doorgaat in juni, je wil deze in ons infomagazine Herselt Leeft! editie mei, moet ten laatste op 1 april in de Uitdatabank ingegeven worden.

Voorwaarden voor opname

  • De activiteit moet georganiseerd worden door een Herseltse vereniging. Commerciële en politieke activiteiten worden niet opgenomen; 
  • De activiteit moet een publiekelijk karakter hebben
    Bijvoorbeeld: een activiteit alleen gericht op leden wordt niet opgenomen - een activiteit ook voor niet-leden wordt wel opgenomen;
  • Lessenreeksen of andere permanente activiteiten of activiteiten die wekelijks/maandelijks terugkeren, worden enkel voor de startdatum opgenomen.

Indien je activiteit wordt geannuleerd of verplaatst, gelieve deze wijzigingen dan zo snel mogelijk door te geven via herseltleeft@herselt.be. Zo vermijden we dat er foutieve informatie wordt gepubliceerd in het magazine.

Activiteiten buiten Herselt komen niet automatisch op de website. Dus ook hier best een seintje geven!