Aanplakborden

Organiseer je een activiteit? Dan kan je gebruik maken van de gemeentelijke aanplakborden om jouw evenement in de kijker te plaatsen.

Voor wie

Organisatoren - met uitzondering van commerciële firma’s - kunnen gebruik maken van de aanplakborden voor evenementen met een openbaar karakter en zonder politieke inslag.

Waar

Het gemeentebestuur stelt in elke deelgemeente een aanplakbord ter beschikking voor affiches van evenementen. Je vindt de aanplakborden op volgende locaties:

 • Bergom: op de hoek van Dietsebaan en Kaaistraat
 • Blauberg: op het dorpsplein
 • Herselt: aan het ronde punt op de Westerlosesteenweg
 • Ramsel: op de parking van Stationsstraat (ter hoogte van huisnummer 44)
 • Varenwinkel: aan kapel Varenwinkel (kruising Wolfsdonksesteenweg en Dries)

Afspraken bij het plakken

 • De organiserende vereniging brengt zelf de affiches aan op de aanplakborden.
 • De affiches worden maximum 2 maanden voor de activiteit aangeplakt.
 • De beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk benut worden. 
 • Het is verboden reglementair aangebrachte affiches van toekomstige evenementen af te scheuren, onleesbaar te maken of te overplakken. Er moet ten allen tijde een affiche zichtbaar blijven.

Afspraken over de affiche

 • De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
 • Op de affiches dient de volledige naam en adres van de verantwoordelijke uitgever te worden vermeld.
 • De affiches mogen maximum A2-formaat (60x42 cm) bedragen.

Overtredingen

Elke aanplakking die in overtreding is met de politiecodex of dit reglement worden ambtshalve weggenomen.