Milieuhinder

In veel gevallen kan milieuhinder (geluids- en geurhinder, rook- en stofhinder, lichthinder, opslag van afval, asbest...) opgelost worden door te praten met degene die de hinder veroorzaakt en is het inschakelen van politie, vredegerecht of rechtbank niet nodig. Soms veroorzaken mensen hinder zonder dat ze er zelf bij nadenken. Hou er ook rekening mee dat iedereen hinder op een andere manier ervaart. Probeer daarom eerst en vooral door middel van een gesprek tot een oplossing te komen.

Vaak is het niet duidelijk welke wetgeving of reglementen van toepassing zijn. De milieudienst kan je helpen om de normen, de milieuwetgeving of het politiereglement toe te lichten.

Voor dringende kwesties of om tijdelijke hinder te laten vaststellen kan je contact opnemen met de Lokale Politie Zuiderkempen. Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen.

Een klacht over milieuhinder melden?

Neem op het moment van de hinder contact op met de Lokale Politie Zuiderkempen. Indien nodig nemen zij verder contact op met de milieudienst.‚Äč