Milieuhinder

In veel gevallen kan milieuhinder (geluids- en geurhinder, rook- en stofhinder, lichthinder, opslag van afval, asbest...) opgelost worden door te praten met degene die de hinder veroorzaakt en is het inschakelen van politie, vredegerecht of rechtbank niet nodig. Soms veroorzaken mensen hinder zonder dat ze er zelf bij nadenken. Hou er ook rekening mee dat iedereen hinder op een andere manier ervaart. Probeer daarom eerst en vooral door middel van een gesprek tot een oplossing te komen.

Een klacht over milieuhinder melden?

  • Meld het digitaal via het meldingsformulier of neem contact op met de milieudienst. Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan de beklaagde.
  • Buiten de kantooruren kan je contact opnemen met de Lokale Politie Zuiderkempen. Bel op het moment van de hinder zodat de politie vaststellingen kan doen.