Tweede verblijf (voor eigenaars zonder Belgisch rijksregisternummer) aangifte

Gegevens zelf invullen