Tweede verblijf (voor eigenaars zonder Belgisch rijksregisternummer) - Aangifte

Of liever niet aanmelden ? Klik hier...