• Algemeen

Nieuwe Tijden 

Meer en meer mensen willen lokaal meer greep krijgen: op hun leven, voeding, aankoopgedrag, op het samenleven. Dat doen ze door samen dingen te lenen, ruilen, delen, huren. Op vijf grote evenementen wil Vormingplus samen met IOK de Kempen laten kennis maken met initiatieven rond mobiliteit, voeding, energie, biodiversiteit, ruilen en delen. Daarnaast organiseren de verschillende burgerinitiatieven meer dan 60 activiteiten in april, mei en juni.
Wil je graag meer weten? Kijk op www.nieuwetijden.be

Onderzoek gemeentemonitor 

Het leven staat nooit stil, ook niet in je gemeente! Voor de Vlaamse overheid en je gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. We beschikken over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen weinig over hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.

Eind maart 2017 ontvangen verschillende inwoners een brief om deel te nemen aan de rondvraag “Wat vind jij van je gemeente?”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen dat de vragenlijst invult. De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. We behandelen alle gegevens vertrouwelijk en anoniem. Niemand, behalve jijzelf, weet dus wat je antwoordt. 5.000 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen een geschenkbon van 6 euro. De onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar 2018.      www.gemeentemonitor.vlaanderen.be

Ophokplicht n.a.v. vogelgriep 

Op 1 februari werd het vogelgriepvirus vastgesteld in de gemeente Lebbeke, Oost-Vlaanderen. Als gevolg hiervan zal vanaf donderdag 2 februari 12 uur alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangeschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Daarnaast wordt een verzamelverbod voor pluimvee en een verbod voor markten van pluimvee en andere gehouden vogels van kracht.

Meer info vind je hier. Richtlijnen voor hobbyhouders vind je hier.

Vacature 

Het gemeentebestuur van Herselt is op zoek naar een voltijds diensthoofd uitvoeringsdiensten (m/v): vervangingsovereenkomst eventueel verlengbaar tot onbepaalde duur (B1-B3 - contractueel). Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd voor de voltijdse statutaire functie B1-B3 van onbepaalde duur.

Meer info

Nieuwe sportreglementen 

De reglementen voor erkenning van sportverenigingen en de subsidiereglementen werden zopas door de gemeenteraad goedgekeurd en zijn vanaf heden van toepassing!

Er is ook een nieuw gewijzigd reglement voor het vissen op de Kleiput te ramsel.

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

Beperkte beschikbaarheid PWA 

Het vroegere systeem ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ of PWA krijgt in 2017 een grondige facelift als gevolg van de zesde staatshervorming. Het nieuwe systeem 'Wijk-werken' wordt dan geïntegreerd in het Vlaamse activeringsbeleid. De PWA-beambten worden vanaf 1 januari werknemers van VDAB. VDAB werkt momenteel volop aan  de concrete uitwerking van het systeem van wijk-werken.

In deze overgangsperiode blijft het PWA-stelsel bestaan tot 01-07-2017 en blijft de dienstverlening doorlopen. Door de grondige veranderingen is het PWA  tot einde van dit jaar beperkt geopend, op maandag van 9.00-12.00u (op 28-11, 5-12, 12-12 en 19-12) en op 29-11 uitzonderlijk ook op dinsdagvoormiddag van 9.00-12.00 uur. Onze excuses voor het ongemak.

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt knotsgekke, spannende en verbazingwekkende workshops rond deze thema's. Er zijn vier modules in 4 verschillende thema's: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur. Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Krokusvakantie 

De krokusvakantie is in aantocht.

De jeugd- en sportdienst hebben een gama aan activiteiten klaar gestoomd. Je leest er alles over in deze folder.

Inschrijven kan via reserveren.demixx.be

Sportmixx 2016-2017 

27 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt