• Algemeen

Afwijking wekelijkse rustdagen 

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om aan handelaars in Herselt afwijking te verlenen op de verplichte wekelijkse rustdagen in de onderstaande periodes:

  • Van maandag 19-12-2016 t/m zondag 25-12-2016
  • Van maandag 26-12-2016 t/m zondag 01-01-2017

Beperkte beschikbaarheid PWA 

Het vroegere systeem ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ of PWA krijgt in 2017 een grondige facelift als gevolg van de zesde staatshervorming. Het nieuwe systeem 'Wijk-werken' wordt dan geïntegreerd in het Vlaamse activeringsbeleid. De PWA-beambten worden vanaf 1 januari werknemers van VDAB. VDAB werkt momenteel volop aan  de concrete uitwerking van het systeem van wijk-werken.

In deze overgangsperiode blijft het PWA-stelsel bestaan tot 01-07-2017 en blijft de dienstverlening doorlopen. Door de grondige veranderingen is het PWA  tot einde van dit jaar beperkt geopend, op maandag van 9.00-12.00u (op 28-11, 5-12, 12-12 en 19-12) en op 29-11 uitzonderlijk ook op dinsdagvoormiddag van 9.00-12.00 uur. Onze excuses voor het ongemak.

Sigmawerken Vallei van de Grote Nete 

De volgende maanden en jaren worden in Geel, Laakdal, Westerlo, Herselt, Hulshout, Heist-op-den-Berg, Herenthout en Nijlen belangrijke en noodzakelijk werken uitgevoerd in het kader van het Sigmaproject. Het doel: minder overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, natuurherstel langs de rivieren én betere aanknopingspunten voor fietsers en wandelaars, om nog meer van het water te genieten. Meer informatie over het Sigmaplan en de geplande werken in de omgeving vind je in deze brochure.

Bekendmaking openbaar onderzoek 

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herselt, brengt, overeenkomstig de bepalingen van Art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Woonzones, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016.

Het RUP ligt ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt van 21 november 2016 tot en met 19 januari 2017, op werkdagen van 9 uur tot 12 uur daarbij extra op maandag van 18 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 16 uur.

De dienst Milieueffectenrapportage heeft op 9 november 2015 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig blijkt. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER en in het gemeentehuis.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Volledig dossier

Regenval mei-juni 2016: indiening dossiers 

De erkenning als ramp van de hevige regenval van 27 mei tot 26 juni is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober. Getroffenen kunnen een schadedossier indienen van 1 november tot 31 januari 2017, bij voorkeur per aangetekend schrijven naar: Vlaams Rampenfonds,  Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30- bus 48, 1000 Brussel.

Meer informatie, een gebruikershandleiding, alsook de te gebruiken formulieren, zijn terug te vinden op de website www.overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Voor landbouwers (Boerenbondleden) worden zitdagen georganiseerd voor het opmaken van de schadedossiers. Raadpleeg hiervoor de provinciale kantoren. Ook het Vlaams Agrarisch Centrum (www.vacvzw.be) staat ter beschikking om landbouwers te helpen bij het indienen van hun schadedossier (ook voor niet-leden). De kosten van deze expertise maken integraal deel uit van de schadevergoeding.

Wij wensen u wel te informeren dat, conform de regels van het Rampenfonds, niet alle schade in aanmerking komt voor een vergoeding vanwege het Fonds. Volgende schade is uitgesloten van een tussenkomst:

  •  Goederen die verzekerd zijn in een “brandpolis – alle risico’s” zoals gebouwen en bijgebouwen met inboedel (vb. tuinhuizen met machines, tuinmeubelen…)
  •  Goederen die niet verzekerd zijn, maar waarvoor een verzekering “brandpolis – alle risico’s” mogelijk was. Hierop bestaat een uitzondering: als u kan aantonen dat u op het ogenblik  van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kan u wel een dossier indienen.
  • Planten en bomen in eigen private tuin
  • Groenten/oogsten van hobby-landbouwer (geen beroepsactiviteit)

Uitslag Scholencross 2016 

De 33ste editie van de Herseltse scholencross was weer een groot succes.

Uitslag scholencross 2016

meldpunt foutieve adreslocaties Ė bekijk je adres op geopunt 

Als een stad of gemeente straatnamen aanpast, nieuwe straten aanlegt of huisnummers verandert, dan moeten al die nieuwe gegevens ingegeven worden in het CRAB.

Dat is een digitale databank waar alle adresgegevens van Vlaanderen inzitten. De overheid is verplicht om het CRAB te gebruiken. Ook voor derden is de toegang vrij en gratis. Leveranciers van GPS-kaarten kunnen de adresgegevens bijvoorbeeld gebruiken om hun klanten correcte en actuele gegevens aan te bieden.

Wanneer een gegeven fout is, kan de gemeente dit corrigeren. Op www.geopunt.be kan je controleren of je adres correct is. Ga naar de kaart en selecteer “Basiskaart – GRB” als achtergrond. Wanneer je je adres typt in de balk, dan zoomt de kaart naar je adres. Er verschijnt een pinpoint dat de exacte locatie weergeeft.

Stel je fouten vast in een adreslocatie, dan kan je deze melden via CRAB@herselt.be

Sportmixx 2016-2017 

27 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt knotsgekke, spannende en verbazingwekkende workshops rond deze thema's. Er zijn vier modules in 4 verschillende thema's: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur. Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Fotowedstrijd milieuraad 

De milieuraad van Herselt organiseert een fotowedstrijd met als thema "milieu en natuur in Herselt", die loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Het reglement vind je hier.

Vacature 

Het gemeentebestuur van Herselt is op zoek naar een voltijdse chauffeur klepelmaaier (m/v): functie van bepaalde duur met zicht op onbepaalde duur (D1-D3 - contractueel - wervingsreserve van 3 jaar) .

Meer info

Brandweerzone Kempen knalt met eindejaar zonder vuurwerk 

Na de succesvolle campagne afgelopen jaar in de politiezone Balen – Dessel – Mol zet nu de brandweerzone Kempen zich achter de campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’. Twaalf van de vijftien gemeentes uit deze brandweerzone willen met deze campagne mensen op een positieve manier aanzetten om na te denken over de risico’s van vuurwerk. Ook deze campagne vermijdt het opgeheven vingertje.

Mede dankzij de vzw Help Brandwonden Kids weten we bovendien dat veilig vuurwerk niet bestaat. Elk jaar raken in ons land tijdens de eindejaarsperiode meerdere tientallen mensen ernstig gekwetst door feestvuurwerk. Ook in de brandweerzone viel vorig jaar een zwaargewonde te betreuren. De ernst van de verwondingen varieerde van beperkte brandwonden tot zware lichamelijke schade die het slachtoffer voor het leven tekent. De helft van de slachtoffers zijn meestal jongeren tussen 10 en 19 jaar, hoofdzakelijk mannen. De meest getroffen lichaamsdelen zijn telkens opnieuw handen (25%), vingers (32%), ogen (15%) en het hoofd (13%). Eén slachtoffer op twee loopt ernstige brandwonden op.

Deze campagne geeft mensen die bewust niet voor vuurwerk kiezen een positieve stem. Zo ontwierpen we feesthoedjes en affiches met de slogans ‘Ik knal zonder vuurwerk’. Al deze affiches zijn in elke deelnemende gemeente digitaal of op papier beschikbaar. Door de affiche zichtbaar op te hangen én het ludieke feesthoedje te gebruiken op eindejaarsnacht, maak jij duidelijk dat je het individueel afsteken van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode een slecht idee vindt en zet je hopelijk andere mensen aan tot nadenken. Naast de affiches roepen we iedereen ook tijdelijk op hun profielfoto aan te passen op Facebook met een selfie, uiteraard mét feesthoedje.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, informatie@gemeentemol.be

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt