Nieuwe huisvuilzakken beschikbaar 

De nieuwe huisvuilzakken zijn beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.

Bent u in het bezit van 'oude' witte huisvuilzakken (zwarte opdruk, zwart treklint) en vertonen deze zakken productiefouten, zoals het scheuren van de naden of het treklint, dan kan u deze niet-gebruikte zakken komen omruilen voor 'nieuwe' witte huisvuilzakken (groene opdruk, groen treklint).

Opgelet: Om praktische redenen wordt enkel een volledige rol afgeleverd. Per ingeleverde zak wordt 1,80 EUR in mindering gebracht.

Wijziging tarieven gemeentelijke zalen 

De tarieven voor het gebruik van onderstaande gemeentelijke zalen wijzigen vanaf 1 juli 2016.
  • De bovenzaal Bergom (theaterzaal)
  • De parochiezaal Ramsel
  • De norbertuszaal
  • De voetbalkantine Blauberg

Meer informatie vindt u hier.

Verjonging domein Hertberg 

In het noordelijke deel van Hertberg wordt momenteel aan de verjonging en omvorming van het bosbestand gewerkt. Het bos bestaat nu grotendeels uit naaldhout, voornamelijk Corsicaanse den, wat weinig natuurwaarde heeft. De kappingen zorgen voor een meer gevarieerd bos met een groter aandeel inheems  loofhout. Loofbomen in goede staat worden behouden en vrij gezet zodat ze in ideale omstandigheden verder kunnen uitgroeien. Het is echter niet de bedoeling om al het naaldhout te verwijderen.

Aan de randen van de paden wordt sterker gekapt, zodat er zich een struiklaag kan ontwikkelen waardoor de overgang naar de bomen geleidelijker wordt. In het zuidelijke deel van het domein gebeurden in 2013 gelijkaardige dunningswerken en daar kan je bekijken hoe de natuur zich al heeft hersteld. De werken worden uitgevoerd door de firma Norbord die dit houtlot gekocht heeft van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). ANB staat in het provinciaal groendomein Hertberg in voor het bosbeheer. De wegen worden na de kapping door Norbord hersteld.

Samenaankoop dakisolatie 

22% van alle woningen hebben nog steeds geen dakisolatie waardoor 30% van de warmte door het dak verdwijnt. Investeren in dakisolatie zorgt dus voor lagere energiekosten en meer comfort. De gemeente Herselt organiseert samen met IOK opnieuw een samenaankoop dakisolatie. Door samen isolatie aan te kopen, wordt de prijs gedrukt. Er worden zowel isolatiematerialen aangeboden om zelf te plaatsen als prijzen inclusief plaatsing. Bovendien kan u momenteel nog beroep doen op de premie van Eandis voor een extra financieel duwtje in de rug.
Prijzen en voorwaarden vindt u hier.

Jaarsticker GFT 

Vergeet de jaarsticker voor de GFT-ophaling niet! Vanaf 1 maart wordt de container niet meer leeggemaakt zonder de nieuwe sticker.

Een beter en goedkoper alternatief: composteer zelf!
Om je hierbij te ondersteunen kan je je GFT-container omruilen voor een compostvat (gratis) of een compostbak (10 euro). Om te ruilen tegen het gunsttarief mag u wel geen GFT-sticker 2016 hebben aangekocht.
Voor tips over composteren kan je terecht bij de milieudienst of bij onze compostmeesters.

Woensdagnamiddagsport 

Dit is een sportaanbod voor 6 – 14 jarigen , telkens op woensdagnamiddag. Het is bedoeling om kinderen te laten kennismaken met verschillende sporttakken. Twee keer per jaar wordt een reeks aangeboden, één in het voorjaar (tussen Kerst en Paasvakantie) en één in het najaar (voor de Kerstvakantie).

Meer info

Sportkampen Krokusvakantie 

Zoals elk jaar organiseert de sportdienst tijdens de Krokusvakantie een resem aan activiteiten. Er is voor elk wat wils.

Meer info

 

Fotowedstrijd milieuraad 

De milieuraad van Herselt organiseert een fotowedstrijd met als thema "milieu en natuur in Herselt", die loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Het reglement vind je hier.

Openbaar onderzoek RUP bijkomende woonzones 

De gemeente maakt een RUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) op voor de herhuisvesting van weekendverblijvers.De opmaak van dit RUP ‘Woonzones’, vloeit voort uit het provinciaal RUP weekendverblijven dat het gemeentebestuur moet uitvoeren.

In het gemeentelijk RUP ‘Woonzones’ worden verschillende herlocatiezones vastgelegd, die in aanmerking komen voor het realiseren van bijkomend woongebied.Dit bijkomend woongebied is bestemd voor het inrichten van een vervangend huisvestingsaanbod voor bewoners die als gevolg van het provinciaal RUP niet langer permanent mogen wonen in hun weekendverblijf.

Via deze link kan u de motivatienota downloaden, samen met de stedenbouwkundige voorschriften en de bijhorende plannen.

Meer info :  Bouwdienst  Herselt – stedenbouwkundige Stephanie Joos – 014/53 90 37.

Let' Jump 

Let's Jump, een vormingsprogramma voor jeugdbegeleiders in de sport.

Hedendaagse problematieken, thema's die te maken hebben met sportende jongeren worden in het Let's Jump-programma aangekaart. In eerste instantie spreken wij de jeugdsportbegeleiders en/of jeugdtrainers aan, zij staan met de kinderen op het 'veld'. Maar evenzeer zijn deze infoavonden interessant voor ouders van sportende kinderen en leerkrachten lichamelijke opvoeding. 

Meer info

Bekendmaking openbaar onderzoek 

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herselt, brengt, overeenkomstig de bepalingen van Art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Bijkomende Woonzones, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2015.

Het RUP ligt ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt van 22 januari 2016 tot en met 21 maart 2016, op werkdagen in van 9 uur tot 12 uur daarbij extra op maandag van 18 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 16 uur.

De dienst Milieueffectenrapportage heeft op 9 november 2015 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig blijkt. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER en in het gemeentehuis.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt