• Algemeen

Regenval mei-juni 2016: erkenning door Vlaams Rampenfonds 

De Vlaamse regering heeft de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als een algemene ramp erkend.  Alle 308 gemeenten uit Vlaanderen komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst. Er kunnen nu nog geen dossiers ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds.  Dit kan pas NA publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad.  Die publicatie wordt eind oktober verwacht.  Vanaf de maand na publicatie hebben de getroffenen nog 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen, rechtstreeks bij het Vlaams Rampenfonds. Documenten die u nu reeds kan verzamelen met het oog op een vlotte aanvraag zijn:

  • Formulier van de oppervlakte-aangifte (voor landbouwers);
  • Statuten van de rechtspersoon (voor landbouwers, indien van toepassing);
  • Schattingsverslag met schade (gedetailleerde omschrijving schade en raming);
  • Huwelijkscontract;
  • Brandverzekering;
  • Attest van niet-tussenkomst van verzekering;
  • Attest van gezinssamenstelling;
  • Bewijsstukken van de geleden schade (foto’s!);
  • Bewijsstukken van de reeds uitgevoerde herstellingen.

Boerenbondleden kunnen voor de opmaak van hun dossier beroep doen op de dienstbetoonconsulenten van Boerenbond. Er zullen hier mogelijks afzonderlijke zitdagen voor ingericht worden. Deze zullen aangekondigd worden in Boer&Tuinder.

Meer informatie, een gebruikershandleiding, alsook de te gebruiken formulieren, kan u terugvinden op de website www.overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

 

Schouw reinigen verplicht? 

Bij het begin van de herfst worden verwarmingsinstallaties terug aangezet en houtkachels terug aangestoken. Een gezellige periode maar ook een periode die jaarlijks gepaard gaat met een hoog aantal schouwbranden en CO-vergiftigingen.

Meer info

Activiteiten Herfstvakantie 

Wil je je tijdens de herfstvakantie niet vervelen. Neem dan snel een kijkje in de folder.

Inschrijven voor deze activiteiten kan via http://reserveren.demixx.be/.

Uitslag Scholencross 2016 

De 33ste editie van de Herseltse scholencross was weer een groot succes.

Uitslag scholencross 2016

Rode Neuzen Dag 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat één op vijf jongeren te maken krijgt met een psychisch probleem. Meer dan de helft praat hier niet over en slechts drie op tien zet de stap naar professionele hulp. Om psychische problemen bij jongeren bespreekbaar te maken en het taboe verder te doorbreken organiseren VTM, Qmusic en Belfius opnieuw Rode Neuzen Dag onder het motto ‘Lachen helpt’. Ze willen met de gekste acties en de verkoop van Rode Neuzen aandacht vragen voor het probleem en geld inzamelen. Vlaamse gemeenten en OCMW’s willen de toegang tot zorg en gezondheid verbeteren en zetten in op preventie en gezondheidspromotie, daarom ondersteunt ook gemeente Herselt dit initiatief.

De Rode Neuzen Dag-actie loopt van 19 september tot 3 december. Rode neuzen kunnen aangekocht worden aan het onthaal in het gemeentehuis en in VTC de Mixx vanaf 12 oktober. 

Herteken Herselt eindrapport

Op 5 oktober werd het eindrapport gepresenteerd van het participatietraject Herteken Herselt. U kan dit rapport inkijken via onderstaande link.

Eindrapport Herteken Herselt

Inschrijvingen Academie (tekenschool) op zaterdag in VTC de Mixx niet meer mogelijk! 

Er kunnen geen leerlingen van 6-9 jaar meer ingeschreven worden in de Academie (tekenschool) op zaterdagvoormiddag in VTC de Mixx. Het maximale leerlingenaantal is bereikt. Er zijn nog 3 plaatsen vrij in de leeftijdsgroep 9-12-jarigen op deze zaterdagvoormiddag (situatie op 01-01-2016).
Inschrijvingen zijn nog mogelijk voor de lessen op dinsdag en woensdag in VTC de Mixx en op dinsdag en vrijdag in Ramsel.    

meldpunt foutieve adreslocaties Ė bekijk je adres op geopunt 

Als een stad of gemeente straatnamen aanpast, nieuwe straten aanlegt of huisnummers verandert, dan moeten al die nieuwe gegevens ingegeven worden in het CRAB.

Dat is een digitale databank waar alle adresgegevens van Vlaanderen inzitten. De overheid is verplicht om het CRAB te gebruiken. Ook voor derden is de toegang vrij en gratis. Leveranciers van GPS-kaarten kunnen de adresgegevens bijvoorbeeld gebruiken om hun klanten correcte en actuele gegevens aan te bieden.

Wanneer een gegeven fout is, kan de gemeente dit corrigeren. Op www.geopunt.be kan je controleren of je adres correct is. Ga naar de kaart en selecteer “Basiskaart – GRB” als achtergrond. Wanneer je je adres typt in de balk, dan zoomt de kaart naar je adres. Er verschijnt een pinpoint dat de exacte locatie weergeeft.

Stel je fouten vast in een adreslocatie, dan kan je deze melden via CRAB@herselt.be

Sportmixx 2016-2017 

27 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt knotsgekke, spannende en verbazingwekkende workshops rond deze thema's. Er zijn vier modules in 4 verschillende thema's: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur. Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Fotowedstrijd milieuraad 

De milieuraad van Herselt organiseert een fotowedstrijd met als thema "milieu en natuur in Herselt", die loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Het reglement vind je hier.

Brandhoutverkoop Bosgroep 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vzw Bosgroep Zuiderkempen op vrijdag 18 november en zaterdag 19 november een brandhoutverkoop. Vanaf dit jaar is de houtcataloog met alle informatie over de loten en de verkoop enkel nog digitaal verkrijgbaar!
Meer info vind je hier

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt