Makreel hengelen 

Op zondag 26 juli organiseert de sportdienst een dagje makreel hengelen. De kostprijs hiervan bedraag 50 EUR (boot- en busonkosten). De bus vertrekt om 04u45 aan de kerk in Ramsel en om 05u00 aan de gemeentelijke werkhal te Herselt. Inlichtingen: 0478 / 56 26 51 of 014 / 53 90 51.

(beperkte inschrijvingen / geen ervaring vereist)

Persmobiel 

Op zaterdag 22 augustus kom de persmobiel naar Herselt, op de parking van AD Delhaize, (Dorp 56)  van 10u tot 16u. De werking van de persmobiel gaat als volgt:

 • Mensen met appelbomen maken een reservatie via info@persmobiel.be of 0497 48 54 61.
 • Vanaf 75 kg appels kunnen ze het fruit laten persen.
 • Ze komen dan op het afgesproken tijdstip naar de locatie.
 • Het fruit wordt ter plaatse gewassen, geraspt en geperst.
 • Het sap wordt ter plaatse gepasteuriseerd en verpakt in bag-in-box van  5 liter.

www.persmobiel.be

Verbrand u niet aan de zomer 

Meer dan 60% van de ongevallen met brandwonden doen zich thuis voor. 20% van de slachtoffers zijn kinderen beneden 10 jaar. Daarom geeft de Stichting Brandwonden u enkele zeer eenvoudige vuistregels voor een veilige zomer.

Conformiteitsattest voor bodemsanering 

De OVAM verklaart het bodemsaneringsproject 'ASoil tankstation, Wolfsdonksesteenweg +211, 2230 Herselt' conform aan de bepalingen van het bodemdecreet.
Het conformiteitsattest ligt ter inzage bij de milieudienst van 15 juli tot en met 14 juli 2015. Tegen deze beslissing kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet en overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.
Meer info

Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject 

Het bodemsaneringsproject 'Nalatenschap De Backer Julianus', Lindenstraat 16 te 2230 Herselt, ligt van 29 juni tot en met 28 juli 2015  ter inzage bij de milieudienst.
Gedurende het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Groepsaankoop zonnepanelen 

Een fotovoltaïsche installatie op het dak van je woning maakt het mogelijk om via de zon een deel of je gehele elektriciteitsverbruik zelf op te wekken.
De provincie Antwerpen wil met deze groepsaankoop inwoners maximaal ondersteunen en stimuleren om zelf lokale groene stroom op te wekken door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot goede werking van de installatie.
Inschrijven kan van 1 juni tot en met 12 augustus 2015 via www.samengaanwegroener.be

Taxusinzameling 

Ook dit jaar wordt in het containerpark opnieuw taxussnoeisel ingezameld ten voordele van de strijd tegen kanker. Het snoeisel van de Taxus baccata bevat immers de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen diverse soorten kanker. De inzamelende firma schenkt per ingezamelde kubieke meter snoeisel 50,00 EUR ten voordele van kankerbesrijding.
De actie loopt van 15 juni tot 31 augustus

Meer info

Herselts Joggingscriterium 2015

Meer info

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Langdonkenloop

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

 • 200 m meisjes
 • 200 m jongens
 • 400 m
 • 600 m
 • 5 km
 • 10 km
 
Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt