Invullen van de aangifte in de personenbelasting 

Op maandag 18 mei en dinsdag 2 juni is het personeel van de Controle Herentals 2 tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig in VTC de Mixx om inwoners bij te staan bij het invullen van hun aangifte in de personenbelasting.

Meer informatie.

Openbaar onderzoek MAP 5 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 5) opgesteld voor de periode 2015-2018.

Tijdens het openbaar onderzoek van 6 maart tot 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op VLM-website. Via het digitaal formulier kan u een reactie indienen.

Openbaar onderzoek 

De burgemeester deelt mee dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend door ASoil NV gevestigd te Staatsbaan 119, 3210 Lubbeek, voor het verder exploiteren van een tankstation gelegen te 2230 Herselt, Wolfsdonksesteenweg +211 (kadastraal bekend: (afd. 2) sectie G 243 E2.
Het openbaar onderzoek loopt van 16 april tot en met 15 mei 2015. Tijdens deze periode ligt het dossier ter inzage bij de milieudienst van de gemeente Herselt.
Meer info

Provinciale sporteldag 

Op 11 juni vindt in het vrijetijdscentrum de Mixx een provinciale sporteldag plaats. Op die dag kan je terecht voor een immens 50+ aanbod. Meer informatie vindt u in deze folder.

Inschrijven voor deze activiteiten kan u hier.

Door de brandweerhervorming vanaf 1 januari 2015 werden zeven brandweerposten verenigd in Brandweer Zone Kempen. Deze nieuwe organisatie (met eigen rechtspersoonlijkheid) heeft nood aan een eigen administratieve ondersteuning.

Dit resulteert in de volgende vacante betrekkingen: 5 administratieve medewerkers,  1 deskundige boekhouding , 1 bestuurssecretaris, 1 personeelsverantwoordelijke  en 1 financieel beheerder.  Meer info

Rolmobiel 

RolMobiel biedt betaalbaar en toegankelijk deur tot deur vervoer voor hen die omwille van hun beperking, tijdelijk of permanent, geen beroep kunnen doen op andere vormen van vervoer. Iedereen met een mobiliteitsbeperking die woont in het arrondissement Turnhout kan beroep doen op deze dienstverlening indien het openbaar vervoer of andere vervoersmogelijkheden geen oplossing bieden.

Meer info

Promofilm 

In Tournée Cité gidst Cultuur 7 je door de geschiedenis en architectuur van de Vlaamse steden. Ook onze gemeente kwam aan de beurt.  Op de link hieronder kan je deze film bekijken.

Film

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt