• Algemeen

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt knotsgekke, spannende en verbazingwekkende workshops rond deze thema's. Er zijn vier modules in 4 verschillende thema's: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur. Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Herteken Herselt: Wandel mee en geef aan wat voor u kwaliteitsvol wonen is. 

Kwaliteitsvol wonen in Herselt is een wens van elke inwoner. Om de kwaliteit van wonen te verhogen maakt het gemeentebestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan op waarin bepaald wordt hoe mensen in de toekomst in onze gemeente kunnen (ver)bouwen en wonen. Het plan zal ontwikkeld worden in nauw overleg met onze inwoners omdat de impact voor alle inwoners groot is.

Het schepencollege heeft daarvoor een heus participatietraject opgezet waaraan ook u kan deelnemen! Gevoed door een boeiende uiteenzetting an stedenbouwkundige en planoloog Marc Martens boog een willekeurig samengestelde burgeradvieskring van Herselt zich over de toekomstige ontwikkeling van onze woonkernen. Met deze resultaten zetten we het participatietraject verder met woonwandelingen in de verschillende kernen.

Meer info

Herselts joggingscriterium 

Uitslagen

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Langdonkenloop

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

Meer info over het Herselt Joggingcriterium 2016 vind je hier.

Waterschade en Landbouwcommissie 

De overvloedige regenval heeft veel schade veroorzaakt in Herselt, dit zowel bij particulieren als bij landbouwers. De gemeente verzamelt informatie over de schade, in het kader van de erkenningsprocedure als ramp door het Vlaams Rampenfonds. Daarnaast heeft de gemeente de Landbouwcommissie voor vaststelling van schade aan teelten samengeroepen. Meer info

Taxusinzameling containerpark 

Van 15 juni tot 31 augustus wordt er in het containerpark opnieuw taxussnoeisel ingezameld ten voordele van Olivia Hendrickx Research Fund vzw in Herentals, een wetenschappelijke instelling die onderzoek voert naar kankerbestrijding. De inzamelende firma schenkt per ingezamelde kubieke meter snoeisel 50 EUR ten voordele van kankerbestrijding.

Fotowedstrijd milieuraad 

De milieuraad van Herselt organiseert een fotowedstrijd met als thema "milieu en natuur in Herselt", die loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Het reglement vind je hier.

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt