• Algemeen

Prijsaanvraag samenaankoop condensatieketels 

Deze winter organiseert IOK in samenwerking met 27 Kempense gemeenten een samenaankoop condensatieketels. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden aangeboden via de actie. Voor vier clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd.

Geïnteresseerde firma's kunnen een offerte indienen tot en met 06/02/2017 – 13 uur. Voor meer informatie en invulformulieren: www.iok.be

Informatieavond verhuurders 

Op donderdag 16 februari om 19u30 vindt in zaal Blaberg/Berghum in VTC de Mixx een informatieavond plaats voor verhuurders of toekomstige verhuurders. De toegang is gratis.

Meer info

Beperkte beschikbaarheid PWA 

Het vroegere systeem ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ of PWA krijgt in 2017 een grondige facelift als gevolg van de zesde staatshervorming. Het nieuwe systeem 'Wijk-werken' wordt dan geïntegreerd in het Vlaamse activeringsbeleid. De PWA-beambten worden vanaf 1 januari werknemers van VDAB. VDAB werkt momenteel volop aan  de concrete uitwerking van het systeem van wijk-werken.

In deze overgangsperiode blijft het PWA-stelsel bestaan tot 01-07-2017 en blijft de dienstverlening doorlopen. Door de grondige veranderingen is het PWA  tot einde van dit jaar beperkt geopend, op maandag van 9.00-12.00u (op 28-11, 5-12, 12-12 en 19-12) en op 29-11 uitzonderlijk ook op dinsdagvoormiddag van 9.00-12.00 uur. Onze excuses voor het ongemak.

Bekendmaking openbaar onderzoek 

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herselt, brengt, overeenkomstig de bepalingen van Art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Woonzones, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016.

Het RUP ligt ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt van 21 november 2016 tot en met 19 januari 2017, op werkdagen van 9 uur tot 12 uur daarbij extra op maandag van 18 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 16 uur.

De dienst Milieueffectenrapportage heeft op 9 november 2015 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig blijkt. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER en in het gemeentehuis.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Gemeentehuis, Kerkstraat 1, 2230 Herselt per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Volledig dossier

Regenval mei-juni 2016: indiening dossiers 

De erkenning als ramp van de hevige regenval van 27 mei tot 26 juni is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober. Getroffenen kunnen een schadedossier indienen van 1 november tot 31 januari 2017, bij voorkeur per aangetekend schrijven naar: Vlaams Rampenfonds,  Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30- bus 48, 1000 Brussel.

Meer informatie, een gebruikershandleiding, alsook de te gebruiken formulieren, zijn terug te vinden op de website www.overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Voor landbouwers (Boerenbondleden) worden zitdagen georganiseerd voor het opmaken van de schadedossiers. Raadpleeg hiervoor de provinciale kantoren. Ook het Vlaams Agrarisch Centrum (www.vacvzw.be) staat ter beschikking om landbouwers te helpen bij het indienen van hun schadedossier (ook voor niet-leden). De kosten van deze expertise maken integraal deel uit van de schadevergoeding.

Wij wensen u wel te informeren dat, conform de regels van het Rampenfonds, niet alle schade in aanmerking komt voor een vergoeding vanwege het Fonds. Volgende schade is uitgesloten van een tussenkomst:

  •  Goederen die verzekerd zijn in een “brandpolis – alle risico’s” zoals gebouwen en bijgebouwen met inboedel (vb. tuinhuizen met machines, tuinmeubelen…)
  •  Goederen die niet verzekerd zijn, maar waarvoor een verzekering “brandpolis – alle risico’s” mogelijk was. Hierop bestaat een uitzondering: als u kan aantonen dat u op het ogenblik  van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kan u wel een dossier indienen.
  • Planten en bomen in eigen private tuin
  • Groenten/oogsten van hobby-landbouwer (geen beroepsactiviteit)

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt knotsgekke, spannende en verbazingwekkende workshops rond deze thema's. Er zijn vier modules in 4 verschillende thema's: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur. Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Vacature 

Het gemeentebestuur van Herselt is op zoek naar een voltijds diensthoofd uitvoerigsdiensten (m/v): vervangingsovereenkomst eventueel verlengbaar tot onbepaalde duur (B1-B3 - contractueel - wervingsreserve van 3 jaar) .

Meer info

Sportmixx 2016-2017 

27 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt