Zorgzaam Bergom

Wat is een Zorgzame Buurt?

 • In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt
 • Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen
 • Levenskwaliteit staat er centraal
 • Voorzieningen en diensten zijn hier voor iedereen toegankelijk

Iedereen voelt zich goed in een Zorgzame Buurt en wordt er geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Het gaat om het kleine helpen en zorgen voor elkaar.

Waarom Bergom?

In Bergom is er weinig dienstverlening van zowel gemeente of OCMW alsook mutualiteit, bank, apotheek, bakkers zijn er beperkt en de afstand tot deze diensten is groot.
Daarnaast zijn er geen essentiƫle winkels. Uit een buurtonderzoek kwam naar boven dat er in Bergom vereenzaming is en dat het gevoel van "weinig betrokken zijn in de buurt" leeft.

We willen dat Bergom een Zorgzame Buurt wordt waar ...

 • het aangenaam wonen is voor alle leeftijden
 • het jongeren aanspreekt om er te gaan wonen
 • het ouderen toelaat om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen
 • mensen elkaar helpen en kennen
 • er voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten
 • iedereen de weg vindt naar het activiteitenaanbod van verenigingen
 • iedereen de weg vindt naar het bestaande zorg- en welzijnsaanbod

Zorgzaam Bergom is een project van het lokaal bestuur van Herselt. Hiervoor kregen we subsidies van de Vlaamse overheid.
Na evaluatie van dit project gaan we bepaalde aspecten meenemen naar de overige deelgemeenten: de huisbezoeken bij 80+, welzijnsgids voor gans Herselt, Welzijnsraad, ondersteuning van mantelzorgers...

Video