Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Volgens de Vlaamse Wooncode moet elke woning in Vlaanderen voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woonkwaliteitsvereisten. Dit zijn minimumnormen.

De belangrijkste zijn:

  • minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water;structurele stabiliteit van het gebouwveiligheid van trappen en aanwezige installaties (gas, elektriciteit, verwarming)
  • geen vochtproblemen
  • mogelijkheid tot veilige en voldoende verluchting en natuurlijke verlichting
  • vrij toegankelijk.

Woningonderzoek huurwoningen

Als je als huurder klachten hebt over de staat van de woning die je huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je via het woonloket van de gemeente een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Op basis van de Vlaamse Wooncode controleert de onderzoeker de toestand van de woning. Als het onderzoek uitwijst dat de woning slecht is, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Een ongeschikte woning beantwoordt niet aan de vereiste stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. De woning moet niet onmiddellijk ontruimd worden, maar aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd.

Een onbewoonbare woning vertoont gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De woning mag niet meer bewoond worden.

Gratis juridisch en anoniem advies bij huurgeschillen

Het OCMW van Herselt biedt juridische bijstand in samenwerking met de OCMW’s van Hulshout, Meerhout, Laakdal en Westerlo. Deze dienst verleent gratis en anoniem juridisch advies. Je kan er terecht voor praktische inlichtingen, wettelijke informatie, een eerste advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.

Wil je meer informatie over de procedure van de woonkwaliteit, aarzel niet en neem contact op met het woonloket.