Bomen kappen 

Verschillende decreten omvatten bepalingen voor het kappen van bomen: bosdecreet, natuurdecreet en decreet ruimtelijke ordening (VCRO). Omdat er heel wat uitzonderingen zijn, is het zeer moeilijk om een eenvoudig schema op te stellen aan de hand waarvan kan beslist worden of er een vergunning nodig is en welke vergunning nodig is. Vraag daarom steeds raad bij de milieudienst.

Aanvraagformulieren voor een kapmachtiging

Aanvraagformulier voor een stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen

Aanstiplijst horende bij het aanvraagformulier voor een stedenbouwkundige vergunning

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40