Water zelf zuiveren - zoneringsplannen 

In bepaalde gebieden in Herselt dient u het afvalwater zelf te zuiveren. Op deze kaart kan u opzoeken in welke regio (reeds riolering aanwezig, op termijn riolering aan te leggen of zelf te zuiveren) uw (toekomstige) woning gelegen is.

Zuivert u zelf het afvalwater, dan kan u een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging verkrijgen. 
 
Meer info hieromtrent kan u vinden op de website van Hidrorio.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40