Overwelven van grachten 

Wie een baangracht wil overwelven moet hiertoe een toelating aanvragen bij de gemeente. Deze maatregel draagt bij tot het voorkomen dat regenwater versneld afgevoerd wordt en dus ook minder in de bodem kan dringen. Een grote en snelle afvoer van regenwater werkt immers overstromingen in de hand!

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40