Ongewenste flora in en om de waterlopen 

Er zijn al heel wat uitheemse oever- en waterplanten die een ware pest vormen. Ze komen veelal uit privé-tuintjes en aquaria. Het zijn vaak mooie planten, maar ze zijn niet gewenst omdat ze zich zo explosief kunnen uitbreiden. Ze  verspreiden zich vooral vegetatief: uit een klein stukje stengel met één knop kan een nieuwe groeikern ontstaan. Stromend water, maar ook overstromingen (bv. van vijver naar waterloop) vormen een ideaal transportmiddel.

Ze kunnen heel wat hinder en problemen veroorzaken,: niet alleen een normale waterafvoer belemmeren, maar ze vormen ook en grote bedreiging voor de biodiversiteit. De bestrijding van invasieve planten is bovendien ook zeer kostelijk. Ook hier geldt dus het principe “beter voorkomen dan genezen”.
 
Herselt onderschreef hiertoe de “Gedragscode van de invasieve planten”. Met het onderschrijven van deze gedragscode engageert de gemeente zich om geen invasieve planten (cfr. lijst) aan te planten, om de inwoners te informeren (gevaar van deze planten, alternatieve soorten) en potentieel invasieve soorten aan te melden. 
 
AlterIAS, is een project waarbinnen heel wat actie ondernomen wordt. Op de projectwebsite vindt u een handige brochures met mooie alternatieve planten voor de invasieve soorten. Er is ook een brochure met andere planten.
 

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40