Controle putwater 

Veel Kempenaars hebben een ‘geslagen’ put. Het grondwater dat ze hiermee oppompen, wordt gebruikt voor allerlei toepassingen. Sommige mensen beperken dit tot het wassen van de auto, het doorspoelen van de toiletten of het besproeien van het gazon. Anderen gebruiken dit water ook om te drinken, voedsel te bereiden, de afwas te doen of te douchen. Voor deze laatste voorbeelden moet het grondwater voldoen aan de strenge drinkwaternormen.

Putwater is kwetsbaar
Bij een eigen grondwaterput is drinkwaterkwaliteit niet gegarandeerd. Putwater is zeer kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of chemische stoffen zoals zware metalen of bestrijdingsmiddelen. De vervuiling kan afkomstig zijn van landbouw, industrie of een lekkende stookolietank, riolering, beerput,… in de buurt.

Arseen van nature in de bodem
Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook van nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen, van waaruit ze naar het grondwater kunnen migreren. Een specifiek probleem van dergelijke vervuiling in de Kempen is de aanwezigheid van hoge concentraties arseen in de bodem. Arseen is een kankerverwekkende stof. Je houdt de inname van arseen dan ook best zo laag mogelijk.

Hoe zit het met jouw putwater?
Zelfs al oogt je putwater helder, ruikt het niet én smaakt het lekker, dan nog vermijd je mogelijk best alle menselijke consumptie. Via de online tool www.wateruitjeput.be weet je na enkele eenvoudige vragen aan welke normen jouw putwater moet voldoen voor de manier waarop jij het gebruikt.

Advies voor analyse
Wanneer je via de online tool het advies krijgt dat het behalen van drinkwaternormen noodzakelijk is, kan je tot 30 juni meteen een analyse aanvragen bij het Provinciaal Instituut voor de Hygiëne (PIH). Zij komen langs en analyseren je putwater op een aantal cruciale parameters. Deze analyse kost 74,37 euro.

Kan u niet aansluiten op het drinkwaternet, dan kan dit onderzoek zelfs gratis via de Vlaamse Milieumaatschappij.