Bestrijdingsmiddelen 

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.
Een tuin onderhouden zonder pesticiden, onkruid bannen van stoep en terras zonder chemische middelen, slakken verjagen op een milieuvriendelijke manier, het is perfect mogelijk.

Vuistregels

  • Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
  • Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin. Verhard zo weinig mogelijk.
  • Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
  • Gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van
  • organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

Bestrijdingsmiddelen zijn giftig
Bestrijdingsmiddelen zijn niet enkel gevaarlijk voor de planten of de dieren die u wilt bestrijden, ze zijn ook meestal giftig voor uzelf, uw medemens en de rest van uw leefmilieu. Slechts een vijfde van het vergif komt daar terecht waar u het wil. Met de volgende regenbui komt het vergif terecht in de riolen en het oppervlaktewater, in de bodem en uiteindelijk in het grondwater. Bestrijdingsmiddelen vormen hier niet enkel een gevaar voor waterorganismen maar ook een gevaar voor onze drinkwaterreserves. Bovendien zijn ze ook nog duur.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40