Openbaar Onderzoek: Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Voor meer info kan u terecht op onderstaande link:

http://www.volvanwater.be/

Water(lopen) 

Op de vraag wat nu juist een waterloop is, geeft de wet geen direct antwoord. Volgens de rechtsleer is het :”water in beweging in een permanente bedding”.

U kan een onderscheid maken op basis van bevaarbaar en niet-bevaarbaar. Deze laatste zijn dan op hun beurt nog eens te onderscheiden als waterlopen van 1ste , 2de en 3de categorie. Vervolgens zijn er nog de waterlopen oude atlas (soms ook 4de categorie genoemd). 
 
Een mooie samenvatting over waterlopen en alles wat met waterlopen samenhangt vindt u terug in de brochure ‘Daar bij die waterkant ….’ Deze brochure is verkrijgbaar bij de infocel technische diensten.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40