Samenaankoop stookolietank verwijderen/opvullen 

Om te voorkomen dat ongebruikte stookolietanks de bodem verontreinigen, is het belangrijk dat deze worden gesaneerd. Daarom startte het gemeentebestuur in 2008 met de actie ‘Tankslag’ om zoveel mogelijk inwoners aan te zetten hun tank te laten saneren. Door het groot aantal geïnteresseerden konden we veel lagere prijzen verkrijgen.
Voor het saneren van een stookolietank zijn er twee opties: ofwel de tank reinigen en volledig uitgraven ofwel de tank reinigen en opvullen met zand of een ander materiaal. In principe is de eerste optie wettelijk verplicht. Als volledig verwijderen van de tank technisch onmogelijk is, wordt ze opgevuld.
Prijzen en voorwaarden zijn terug te vinden op onderstaande inschrijvingsformulieren. Gelieve het ingevulde formulier te bezorgen aan de milieudienst.

Inschrijvingsformulier ondergrondse stookolietank ± 3000 L 
Inschrijvingsformulier ondergrondse stookolietank ± 5000 L
Inschrijvingsformulier bovengrondse stookolietank tot 5000 L
Inschrijvingsformulier stookolietank in kelder 2000-5000 L

Het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank is onderworpen aan 21% BTW. Indien de verwijdering echter gecombineerd wordt met het plaatsen van een nieuwe stookolietank, dan is het verlaagde BTW-tarief van 6% van kracht.