Subsidie voor bescherming zwaluwen 

Huis- en boerenzwaluwen gaan sterk achteruit in Vlaanderen ondermeer omwille van het verdwijnen van geschikte nestgelegenheden, herbicidegebruik en verwijderen van nesten omwille van de overlast door uitwerpselen. Voor het behoud van deze nestgelegenheden ontvang je, als bewoner of gebruiker van het gebouw, een gemeentelijke subsidie van 5,00 EUR per bezet nest dat in of aan het gebouw (in Herselt) hangt.
De premie kan aangevraagd worden tussen 1 juni en 31 juli. Laattijdige premieaanvragen zullen worden geweigerd.

Aanvraagformulier en voorwaarden zwaluwnesten

Subsidie herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal 

Wist je dat een kind doorgaans 5.000 luiers gebruikt voor het zindelijk is? En dat er jaarlijks in Vlaanderen ongeveer 70.000 ton wegwerpluiers in het afvalcircuit terecht komen? Daarom geeft de gemeente per gebruiker een éénmalige subsidie van max. 125,00 EUR voor de aankoop of huur van herbuikbare luiers of incontinentiemateriaal (luiers + bijkomende benodigheden).

Aanvraagformulier en voorwaarden herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal

Subsidie voor aanleg groendak 

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Er zijn tal van redenen waarom u een groendak zou aanleggen: positieve bijdrage tot de waterhuishouding, lucht- en klimaatzuiverend effect, langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid,...Om je extra te stimuleren, verleent Herselt een subsidie van 31,00 EUR/m².

Aanvraagformulier en voorwaarden groendak

Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening 

Gemiddeld verbruiken we 120 liter water per persoon per dag waarvan slechts 50 liter de kwaliteit van drinkwater vereist. De gemeente wil het gebruik van hemelwater stimuleren om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien,... en biedt voor een bestaand gebouw of bij een verbouwing van een bestaande woning een subsidie van 500,00 EUR voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.

Aanvraagformulier en voorwaarden hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening