Eikenprocessierupsen 

De eikenprocessierups bezit irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

In grote lijnen zal de gemeente de verdelging op zich nemen indien de diertjes op openbaar grondgebied zitten en zal je - als ze op jouw privégrond zitten- zelf een gespecialiseerde firma moeten contacteren om het nest op eigen kosten te laten vernietigen. 

Blijf in elk geval op een veilige afstand van de rupsen om te voorkomen dat je huid, ogen of luchtwegen geïrriteerd geraken.

Herselt 
De gemeente Herselt bestrijdt eikenprocessierupsen bij hinder op openbaar domein.

De nesten op privédomein worden niet bestreden en hiervoor richt zich men best naar de lijst met firma's op de website van de provincie: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding.html

De brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen. 

Herkenning:
Eikenprocessierupsen trekken voornamelijk 's avonds "in processie" vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral inlandse eikenbomen die hun voorkeur genieten. Vanaf half mei bezitten de rupsen microscopisch kleine brandharen en zorgen zij voor hinder. De volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte haren. Die witte haren zijn niet de brandharen. Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en ander materiaal, en groeien uit tot een onopvallende, grijze nachtvlinder.

Symptomen:
Bij huidcontact kan binnen de 8 uur een pijnlijke rode huiduitslag ontstaan die gepaard gaat met hevige jeuk als gevolg van een lokale ontstekingsreactie. De huidreactie kan zichtbaar worden op de onbedekte huid, maar ook op andere delen van het lichaam. De brandharen verspreiden zich gemakkelijk door zweet, krabben en wrijven of via de kleding.

Behandeling:
- Strip de huid onmiddellijk na de blootstelling met plakband om brandharen te verwijderen.
- Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven.
- Was of spoel de huid en ogen goed met water.
- Was zo nodig al je kleren

De behandeling hangt af van het plaats van contact en de ernst van de symptomen. Indien je naast lokale symptomen ook algemene symptomen vertoont zoals malaise, duizeligheid, braken,... raadpleeg dan een arts.

Meer info: www.gezondheidenmilieu.be - www.provincieantwerpen.be