Wilde bijen in nood! 

Waarom zijn bijen belangrijk?
Zonder bijen is onze winkelkar leeg. Bijen spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening: bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Ze zorgen dus niet enkel voor honing, maar honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. Minder voor de hand liggend: ook koffie, zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd. De mens gebruikt deze ecosysteemdiensten en daarom is er ook een rijk habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.

Honingbijen zijn ook een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen niet alles maar hebben wel een signaalfunctie. Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 % van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. Het afsterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken zoals de Varroa-mijt (een parasiet), kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu en gebruik van pesticiden door de mens.

Hoe kan jij de bij helpen?

 • Leg een bloemenborder aan
  Kies voor inheemse plantensoorten en vermijd zeker 'dubbele bloemen': hier zijn de meeldraden en stampers via kunstmatige selectie en hybridisering vervormd tot bloemblaadjes. En deze stampers en meeldraden hebben de bijen nu net nodig om hun nectar van te halen.
 • Plant bloembollen
  Vingerhelmbloem, gewoner vogelmelk en boerenkrokus zijn vroege bloeiers en worden druk bezocht door bijen en vlinders van eind februari tot begin april. Bloembollen plant je best in het najaar.
 • Open een bijenhotel
  300 van de 350 bijensoorten in ons land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, maar daar kan jij iets aan doen. Neem een blokje hard hout en boor er een gaatje in van 2 tot 9 mm breed en 10 cm diep. Een bundeltje riet of bamboe werkt ook. Hang het op een zonnige plek en de bijen zullen er graag wonen.
 • Kies de juiste balkonplanten
  Geen tuin? Geen nood! Vervang jouw begonia's en petunia's door een mix van grasklokje, wilde reseda en ezelsoren.
 • Leg een houtstapel in de tuin
  Enkele bijensoorten knagen graag hun eigen nestgang uit in dood hout. Wanneer hout gesnoeid wordt, moeten ze naar een zonnige plaats gesleept worden waar ze kunnen blijven liggen en verder rotten. Dit geld ook voor (half)dode bomen in boomgaarden.
 • Help bijen in je moestuin
  Laat minstens één ui of prei doorschieten en tot bloei komen. Zorg daarnaast voor wat bosaardbeitjes als bodembedekker onder de aalbessenstruiken of voor een hoekje waarin komkommerkruid en gewoon barbarakruid hun gang kunnen gaan.
 • Help bijen met een groendak
  Groendaken kunnen heel veel bijen aantrekken! Met de juiste plantenkeuze tover je een groendak om tot een echte bijenhemel.
 • Leg een kruidentuin aan
  Bloeiende lavendel, salie of marjolein zijn echte bijenlokkers. Plant jouw kruiden in een zonnige hoek van de tuin en geniet van al het leven dat je rond de oren zoemt.
 • Maak een zandbak
  Bijna driekwart van alle bijensoorten nestelt in de grond. Voorzie een zandhoop op een zonnige, beschutte plek in de tuin. Gebruik dekzand of lemig zand en stabiliseer jouw bijenzandbak met enkele grote keien en pioniersplanten, zoals oranje havikskruid. Wanneer je geen lemig zand kan vinden, zijn met zand gevulde bloembakken in een zonbeschenen hoekje van de tuin een goed alternatief.
 • Wilde hoekjes
  Ruim niet steeds alles op, op deze plaatsen maken hommels graag hun nest.
 • Kies voor biologisch geteelde producten
  Bijen sterven ook als gevolg van het insecticidengebruik in de conventionele landbouw. Biologische landbouw gebruikt geen pesticiden gebruikt in de teelt.
 • Gebruik geen pesticiden en herbiciden
  Tips over alternatieve bestrijdingsmethoden vind je hier.
 • Vergroen je omgeving met bijenvriendelijke planten.

 Meer info vind je in de folder van Natuurpunt 'Wilde bijen in nood'

Subsidie voor bescherming zwaluwen 

Huis- en boerenzwaluwen gaan sterk achteruit in Vlaanderen ondermeer omwille van het verdwijnen van geschikte nestgelegenheden, herbicidegebruik en verwijderen van nesten omwille van de overlast door uitwerpselen.

U wil hen helpen? Op de website van Natuurpunt vindt u hierover veel nuttige informatie.

Broeden deze zomergasten dit jaar bij u? U krijgt voor het behoud van deze nestgelegenheden een subsidie van 5,00 EUR per bezet nest dat in of aan gebouwen (in Herselt) hangt.

Aanvraagformulier zwaluwnesten

Huiszwaluw
Boerenzwaluw

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44