Milieuhinder 

Er is sprake van milieuhinder wanneer een verstoring van de natuurlijke leefomgeving een onaangenaam zintuiglijk gevoel veroorzaakt. Typisch voor milieuhinder is dat hij plaatselijk optreedt en meteen merkbaar is. De meest voorkomende vormen van milieuhinder zijn: geluidshinder, geurhinder, luchtvervuiling door stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Of iemand daadwerkelijk hinder ondervindt, hangt af van tal van objectieve en subjectieve factoren. Ernstige milieuhinder kan echter leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, en andere gezondheidsklachten een waardedaling van woningen en andere materiële goederen.

Klachten en meldingen Met klachten over milieuhinder kan u terecht bij de milieudienst. Probeer echter eerst om het probleem door een gesprek met de veroorzaker op te lossen. Hierdoor kan u heel wat hinder voorkomen. Meer over dit onderwerp en over de verschillende vormen van milieuhinder vindt u hier: Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: actuele informatie rond milieuhinder

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

Handhavingsambtenaar

Patrick Vermeulen
T 014/53 90 43