Delen is het nieuwe hebben! 

Sommige mensen delen auto's. Her en der worden bakfietsen gedeeld, of tuinmachines onder buurtbewoners. Een groep mensen teelt samen groenten in een moestuin. In de Kempen zijn er zo'n tachtig deelgroepen actief. Telkens met mensen die op hun manier ‘bewuste verbruikers’ samenbrengen, samen meer delen en zo elk minder consumeren. Dat sluit mooi aan bij de klimaatcampagne Kempen 2020 die in alle Kempense gemeenten loopt.

Van onder uit
In heel Vlaanderen en elders in de wereld werden de voorbije jaren dergelijke projecten gestart. Altijd maar meer mensen zoeken immers actief naar eigen oplossingen voor problemen als overconsumptie, klimaat, ongezonde voeding, financiële crisis,...
Die wil om van onder uit, samen met anderen dingen te veranderen wordt wereldwijd de transitiebeweging genoemd.

TransLab K
Vormingplus Kempen wil meewerken aan die verandering en doet dat onder de naam Transitielaboratorium Kempen (kortweg: TransLab K). Een mondvol, maar het zegt precies wat het wil: als experiment een aantal projecten opstarten in onze regio. Maar TransLab K wil vooral de burgers en groepen die al actief zijn op dat vlak ondersteunen.

Waarvoor kan je bij Vormingsplus terecht?

  • Voor concrete voorbeelden: op de website http://www.translabk.be/ vind je naast 20 praktijkvoorbeelden ook nuttige achtergrondinformatie en doorverwijzingen naar transitieprojecten in binnen- en buitenland.
  • Op www.translabk.be vind je ook een kaart met alle bestaande Kempense transitieprojecten. Even doorklikken en je vindt alle informatie!
  • Vormingplus begeleidt ook zelf een beperkt aantal transitieprojecten. Ze bundelden acht methodieken die je kunnen helpen als je een eigen transitieproject wil opzetten.
  • Een paar keer per jaar roept Vormingplus alle bestaande projecten samen om informatie uit te wisselen en om van mekaar te leren: dat kan op de TransLab Kampus. Wie daaraan wil deelnemen, kan Vormingplus altijd contacteren.
    TransLab K, Vormingplus Kempen:  bel 014 41 15 65 of mail katrien@translabk.be of jef@translabk.be
     

Nuttige links: www.translabk.be of www.kempen2020.be