Wonen & welzijn

De huisvestingsdienst begeleidt en ondersteunt mensen bij hun woonvragen.

Je kan er terecht voor:

  • bemiddelen bij huurconflicten en/of huurachterstanden.
  • begeleiding van dak- en thuislozen.
  • adviseert bij algemene woonvragen.

Om een algemeen beeld te krijgen van het probleem is het aangewezen eerst langs te komen via de dienst Intake. Zij sturen je door naar de juiste dienst.

Ook voor meer informatie omtrent onderstaande onderwerpen kan je bij de dienst Huisvesting terecht.

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs.
Een tegemoetkoming voor personen met een laag inkomen die verhuizen van een slecht onaangepaste woning naar een goede aangepaste woning.

Aanpassingspremie voor de woning van ouderen.
De provincie Antwerpen verleent een toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen. Deze toelage wil ouderen de mogelijkheid geven om op een veilige en comfortabele manier in de eigen woning te blijven wonen.

Links