Wonen & welzijn

De huisvestingsdienst begeleidt en ondersteunt mensen bij hun woonvragen.

Je kan er terecht voor:

  • bemiddelen bij huurconflicten en/of huurachterstanden.
  • begeleiding van dak- en thuislozen.
  • adviseert bij algemene woonvragen.

Om een algemeen beeld te krijgen van het probleem is het aangewezen eerst een afspraak te maken met de dienst Intake. Zij sturen je door naar de juiste dienst(en).

Ook voor meer informatie omtrent onderstaande onderwerpen kan je bij de dienst Huisvesting terecht.

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs.
Een tegemoetkoming voor personen met een laag inkomen die verhuizen van een slecht onaangepaste woning naar een goede aangepaste woning.

 

Handige info