Sociale Huisvesting 

De huisvestingsdienst begeleidt mensen in hun zoektocht naar de geschikte woning.

Gemeentelijke huurtoelage

Indien je een woning vindt op de huurmarkt maar je hebt beperkte financiële middelen kan je beroep doen op de gemeentelijke huurtoelage.

Na sociaal onderzoek wordt nagegaan of je recht heb op een maandelijkse huurtoelage. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • domicilie en hoofdverblijfplaats in Herselt
  • betalingsbewijs huur maandelijks voorleggen
  • huur is meer dan 1/3 van het totale inkomen
  • inkomensvoorwaarden afhankelijk van gezinssamenstelling. De berekening voor de toelage is op basis van het inkomen.

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goed, aangepaste woning.

Aanpassingspremie voor de woning van ouderen

De provincie Antwerpen verleent een toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen. Deze toelage wil ouderen de mogelijkheid geven op een veilige en comfortabele manier in de eigen woning te blijven wonen.

Patrimonium

Huisvesting is naast inkomen, gezondheid en de sociale omgeving (gezin, familie of vrienden) één van de belangrijkste aspecten in het leven van een mens. Wonen in een onaangepaste woning veroorzaakt al vlug gezondheidsproblemen. Een zwakke gezondheid bemoeilijkt het uitoefenen van een job, geeft risico op inkomensverlies en ga zo maar door.

Omdat huisvesting zo belangrijk is doet het OCMW bijzondere inspanningen om woningen aan te bieden die voldoen aan de nodige eisen inzake comfort en veiligheid. De woonvergoeding is in verhouding met het inkomen en ligt vaak lager dan de gemiddelde huurprijs van de regio.

Bejaardenwoningen

Het OCMW beschikt over 12 bejaardenwoningen gelegen in de Sint Servaasweg te Herselt en Verbrand Goor te Blauberg. Voor wie ouder is dan 60 jaar en op zoek naar een woning in een aangename omgeving dan is de bejaardenwoning van het OCMW wellicht de oplossing. Voor een relatief lage huurprijs woon je in een aangepaste woning voorzien van alle comfort.

Sociale woningen

Het OCMW beschikt over 4 sociale appartementen. Deze zijn alle gelegen in het Verbrand Goor te Blauberg. Kandidaat huurders worden ingeschreven op een wachtlijst. Van zodra er een woning vrijkomt dan zal de maatschappelijk assistent aan de hand van een sociaal financieel verslag de kandidaat huurder voorstellen aan de raad van het OCMW, die uiteindelijk beslist over de toekenning van de woning.

Landbouwgronden en jachtrecht

Het OCMW verhuurt in het totaal een 15 ha landbouwgrond aan 8 verschillende pachters. Voor de jacht is er meer dan 29 ha ter beschikking.

Voor meer informatie kan u terecht bij: Tina Vervloessem:  T 014/53 90 12

Digitaal Loket

ann.debrabander@ocmwherselt.be
info@ocmwherselt.be

Ann De Brabander
T 014/ 54 89 91

Corona