Ontwikkelingssamenwerking 

In samenwerking met de wereldraad ontwikkelt de gemeente activiteiten om onze bevolking het arme Zuiden te leren kennen en te ondersteunen. De wereldraad onderneemt eveneens initiatieven om van onze gemeente een Fair Trade gemeente te maken.

De wereldraad 

De wereldraad bestaat deels uit mensen die projecten in het buitenland ondersteunen en deels uit geïnteresseerden. De wereldraad adviseert het gemeentebestuur over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking hebben op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. De raad voert een permanente bewustmaking en kan zelf daartoe de nodige standpunten bekendmaken en initiatieven nemen. Hij stimuleert activiteiten van de plaatselijke organisaties in onderling overleg, verspreidt informatie en organiseert activiteiten over eigen thema’s en komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.
Projecten:

  • van Herselt een Fair Trade-gemeente maken
  • sensibiliseringsacties o.a. vertoning van films, voordrachten
  • ondersteuning van organisaties in het Zuiden

De gemeente Herselt ondersteunt volgende 4de pijler initiatieven: 

VZW Sleutel voor Palestina
Meer info vind je op www.sleutelvoorpalestina.be

 

VZW Njokko Bok
Meer info vind je op www.njokkobok.be

 

Vredesgemeenschap van San José de Apartado - Colombia
Meer info vind je hier

Digitaal Loket
Corona