Schuld-Hulpverlening 

Eén van de kerntaken van de Sociale Dienst is het organiseren van budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling voor mensen met betalingsmoeilijkheden en/of problematische schuldsituaties.

Budgetbegeleiding

De maatschappelijk assistent en de cliënt bespreken samen de financiële situatie en maken een budgetplan op. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Budgetbeheer

De inkomsten (geheel of gedeeltelijk) van de cliënt worden door het OCMW beheerd, in overleg met de cliënt

Collectieve schuldenregeling

Deze nieuwe wet voorziet in een globale regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast. Het gaat om een gerechtelijke procedure waarbij door de beslagrechter een schuldbemiddelaar wordt aangesteld. Deze onderhandelt met de schuldeisers over een haalbaar afbetalingsplan en eventueel een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden. Cruciaal voor deze regeling is het idee van de ‘nieuwe start’ waarbij een oplossing wordt gezocht voor de globale schuldenlast.

Meer info via de Dienst Intake 014 54 89 91