Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

De gemeenteraad van Herselt bestaat uit 23 raadsleden.

Al de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraadsvoorzitter zijn eveneens lid van de Gemeenteraad.

Milo Anthonis Voorzitter
Peter Keymeulen Burgemeester
Mireille Colson Schepen
Mark Van den Wouwer Schepen
Raf Vangenechten Schepen
Pieter-Jan Parrein Schepen
Elke Verlinden Schepen
Gerda Battel Raadslid
Karen Broes Raadslid
Kathleen Helsen Raadslid
Ronny Korthout Raadslid
Stefan Korthout Raadslid
Maria Leirs Raadslid
Wies Ooms Raadslid
Luc Peetermans Raadslid
Warre Schauwers Raadslid
Geert Sterckx Raadslid
Tubbax Tim Raadslid
Evelien Van Bedts Raadslid
Kristof Van Dingenen Raadslid
Hilde Van Reet Raadslid
Christiane Van Thielen Raadslid
Dolinda Voet Raadslid

Meer informatie over de dienstverlening van het OCMW kan u terugvinden op de website van het OCMW.

Digitaal Loket
Corona