Buurtwerking Roteinde 

Buurt- en wijkwerking Roteinde-Ramsel is een nuldelijnsdienst gericht op wijkontwikkeling. Om de dienst laagdrempelig en buurtvriendelijk te maken is de werking ondergebracht in een buurthuis.
Wijkontwikkeling streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wijk in de vorm van bevordering van kansen, verbeteren van de leef- en omgevingsfactoren van de bewoners en het efficiënter gebruiken en toeleiden van/naar de voorzieningen. Het doel van de oprichting van een buurthuis is: “Het leven en samenleven in wijk Roteinde bevorderen.”

Door het organiseren van verschillende activiteiten, brengen we de buurtbewoners dichter bij elkaar en geven we hen een zinvolle ontspanning die hen helpt bij de opbouw van een positief zelfbeeld.
We proberen een vertrouwensrelatie tot stand te brengen, waardoor buurtbewoners de kans krijgen om persoonlijk hun verhaal te vertellen en eventueel hulp te ontvangen van de welzijnswerkers.
Het buurthuis fungeert hierin als ontmoetingsruimte.

Takenpakket van de maatschappelijk assistenten:

 • Openhouden en coördineren van het buurtcafé op dinsdagvoormiddag en woensdagnamiddag
 • Deelnemen en organiseren van infoavonden voor de bewoners van wijk Roteinde.
 • Activiteiten organiseren waarbij mensen hun buren beter leren kennen en/of nieuwe personen ontmoeten en die mensen uit hun isolement laten komen.
 • Deelnemen aan verschillende overlegmomenten tussen de verschillende actoren.

De samenwerkingsverbanden worden bepaald door de vraagstelling van de buurtbewoners. Toch zijn er een aantal vaste actoren:

 • Het OCMW van Herselt is de opdrachtgever van de buurtwerking. De maatschappelijk assistente van het OCMW coördineert het geheel. 
Zij is op regelmatige basis aanwezig in het buurthuis op zitdagen en in het buurtcafé.
 • Bouwmaatschappij “ Zonnige Kempen ” is ook een belangrijke partner omdat veel bewoners gehuisvest zijn in een woning van de Zonnige Kempen. Het gebouw dat fungeert als buurthuis en gehuurd wordt door het OCMW is eveneens eigendom van Zonnige Kempen .
 • Een derde belangrijke actor is de wijkagent. Deze is een rechtstreeks aanspreekpunt voor de bewoners en weet wat er in de wijk leeft.

Openingsuren "Buurt 40" 

 • dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • woensdag en vrijdag petanque vanaf 14.00 uur.

De buurtwerkster kan je steeds bereiken voor hulpverlening op onderstaande nummers:

T 016/43 38 93
T 014/54 89 91 (OCMW)

Leer je buren beter kennen met Hoplr 

Een buurt waar mensen elkaar kennen, is een leukere buurt!

Het lokale bestuur van Herselt wil de inwoners van Herselt en de verschillende deeldorpen dichter bij elkaar brengen en meer inzetten op een buurtgerichte aanpak: buurtfeesten, socio-culturele initiatieven, participatie, sensibilisering rond wegenwerken, ...
Vandaar dat we Hoplr in Herselt introduceren want dit digitale platform past perfect in deze visie.

"Op Facebook praat je met vrienden, op Instagram bekijk je foto’s, op Hoplr bereik je je buren, niet alleen online maar ook offline."

Hoe gaat Hoplr in zijn werk?
Begin oktober 2019 viel er in elke brievenbus van Herselt een brief in de bus met daarin meer uitleg over Hoplr, een uitnodiging om je aan te melden en een code. Met die code krijg je via www.hoplr.com of de Hoplr-app toegang tot het platform. Daar kun je je profiel aanvullen, jezelf even voorstellen... en voor je het weet, leer je vlotjes je buren kennen en wordt het buurtgevoel versterkt.

Heb je geen brief gekregen of ben je deze kwijt?

Geen probleem. Meld je aan op www.hoplr.com en een ander lid van je buurt kan je toestemming geven om lid te worden. Meer info vind je op de infofolder van Hoplr.

 • Nadat je bent aangemeld via de site of de app kan je onmiddellijk lezen wat er in jouw buurt allemaal gebeurt en kan je berichtjes plaatsen, een chat starten, de kalender raadplegen,...
 • Je krijgt enkel toegang tot jouw buurt. Op deze manier is het veilig en betrouwbaar. Alleen jij en je Hoplr-buren hebben toegang. Hoplr is ook volledig conform aan de Europese GDPR privacywetgeving. Zij zullen nooit persoonsgegevens verkopen.

Waarom Hoplr?
Hoplr is een onafhankelijk reclamevrij digitaal platform met als doel inwoners van een buurt met elkaar in contact te brengen.

Je kan de buurtwebsite Hoplr bijvoorbeeld gebruiken om:
• je (nieuwe) buren beter te leren kennen
• een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen
• een berichtje te plaatsen over bijvoorbeeld een weggelopen huisdier, je zoektocht naar een babysit,…
• hulp te vragen bij een karweitje
• inbraak- of verkeersmeldingen te plaatsen
• een chatgroep aan te maken (bv. voor een loopgroepje, een straatfeest of voor de buren uit je straat of appartementsgebouw)
• met de buurt een groepsaankoop te organiseren en in te kopen aan een voordeliger tarief
bv. stookolie,
• …

Er zijn in Vlaanderen al heel wat buurten actief waar Hoplr zijn nut bewezen heeft. Bekijk zeker het filmpje van Hoplr voor meer informatie.

Welke Hoplr-buurten zijn er in Herselt?

 • Bergom
 • Blauberg
 • Herselt Centrum
 • Ramsel
 • Varenwinkel

Hoplr en de gemeente Herselt*

 • Via Hoplr kan het lokale bestuur gerichte informatie aan de buurten sturen over bv. wegenwerken, overlast, veiligheid, enz…
 • Inwoners kunnen via Hoplr hun ideeën overbrengen aan het lokale bestuur of hun stem uitbrengen op andere voorstellen
 • Het lokale bestuur kan nog meer participatietrajecten introduceren die de inwoners op de voet kunnen volgen.

* Het lokale bestuur van Herselt heeft geen inkijk in je buurt

Digitaal Loket

ann.debrabander@ocmwherselt.be
info@ocmwherselt.be

Ann De Brabander
T 014/ 54 89 91

Corona